Dag aan dag

Lieve zussen, Het jaar 2019 ligt bijna achter ons. Misschien is het voor jou een gelukkig jaar geweest. Je mocht rijke gebeurtenissen meemaken en zegen ervaren, thuis en in je werk. Het kan ook zijn dat je een moeilijke tijd achter de rug hebt. Een jaar van verlies en... Lees meer

De mooiste traditie

Lieve zussen, Het zijn de weken waarin tradities een grote rol spelen. Het kan een familietraditie zijn om op Tweede Kerstdag bij elkaar te komen en samen te eten. In sommige streken is het een traditie om op Oudjaarsdag aan carbidschieten te doen. En heel Nederland eet oliebollen rond... Lees meer

Niemand is aan Mij gelijk

Lieve zussen, God beschrijft met treffende woorden het verschil tussen Hemzelf en een afgod. De Israëlieten zijn Hem keer op keer ontrouw geweest. Ze hebben hun vertrouwen op afgoden gesteld, op beelden van dood materiaal. Beseffen de Israëlieten wel hoe dwaas dit is? Je brengt wat goud en zilver... Lees meer

Gedragen

Lieve zussen, In de Bijbel lezen we hoe kostbaar wij zijn in Gods ogen. Dat zien we terug in de manier waarop God over zijn volk spreekt. Hij spreekt over hen als een Vader over zijn kinderen. Jesaja kijkt in deze verzen terug op Gods goedheid. De Israëlieten stelden... Lees meer

Op doorreis

Lieve zussen, ‘Zo arm werd de Heiland, voor u en voor mij…’ Een regel uit een bekend kerstliedje dat ik vroeger op school leerde. Maar de armoede waarin Jezus geboren werd, is niet meer te zien in het Kerstfeest van vandaag. Om ons heen zien we de overweldigende aandacht... Lees meer

Altijd Kerstfeest

Lieve zussen, Kerstfeest! Misschien ben je vanmorgen blij opgestaan. Samen naar de kerk. Familiebezoek. Samen eten en met elkaar iets leuks doen. Maar die anderen dan? Christenen die met vrees en beven Kerst vieren, omdat ze elk ogenblik een aanslag kunnen verwachten. En – dichter bij huis – de... Lees meer

Het Licht uit de hemel

Lieve zussen, Johannes is geboren. De mensen vragen aan Zacharias of hij het met Elisabet eens is. Moet het kindje écht Johannes heten? Zacharias heeft nog maar net de naam opgeschreven als hij merkt dat hij weer spreken kan! Opnieuw zien we hoe de Heilige Geest werkt. Zacharias breekt... Lees meer

Maria’s lied en mijn lied

Lieve zussen, Maria is bij Elisabet gekomen. Ze heeft nog amper iets gezegd. Ze heeft geluisterd naar Elisabets vreugdevolle woorden. Ze heeft verwonderd Elisabets zegen ontvangen. En dan… Dan breekt Maria uit in een lofzang. Wonderlijk hoe dat prachtige lied ineens in haar opkomt. Maria is een meisje dat... Lees meer

Zussen in het geloof

Lieve zussen, Nadat de engel aan Maria heeft verteld dat Elisabet zwanger is, pakt Maria haastig haar spullen en gaat op reis. Met wie kan ze beter over haar wonderlijke geheim praten dan met Elisabet? We kunnen er wel vanuit gaan dat de vrouwen elkaar lange tijd niet hebben... Lees meer

Geloof, liefde en respect

Lieve zussen, We kunnen ons wel voorstellen wat er door Jozef is heengegaan toen hij vernam dat zijn verloofde Maria zwanger was. Zijn wereld stort in. Weg is zijn toekomstperspectief: een leven met Maria, de vrouw van wie hij houdt. Hoe heeft hij zich zo in haar kunnen vergissen?... Lees meer