Onze kinderen

Lieve zussen, Nee, deze overdenking is niet alleen voor moeders, maar voor ons allemaal. We zijn ook samen als ‘zussen’ verantwoordelijk voor onze kinderen. God vertrouwt ze toe aan de ouders, maar ook aan de gemeenschap waarin ze opgroeien. ‘Leer een kind van jongs af aan …’ zegt de... Lees meer

Laat het goede winnen

Lieve zussen, Wat doe je als iemand je kwaad doet? Als iemand je op het hart trapt of je schade berokkent? Wat kun je dan boos en diep verontwaardigd zijn! Onrecht is niet te verteren. Een eerste menselijke reactie is: ‘Dat laat ik niet op me zitten. Ik zal het... Lees meer

Een sterke toren

Lieve zussen, Waarom zegt de schrijver van Spreuken zo specifiek dat de naam van de HEER een sterke toren is? Hij had ook kunnen zeggen: De HEER is een sterke toren. Dat is nou precies het mooie van deze tekst! De naam van God zegt precies wie Hij is... Lees meer

Opbouwende kritiek

Lieve zussen, Het is zo mooi dat we niet in ons eentje onze levensweg gaan. Vaak zonder dat we het ons bewust zijn, worden we opgevoed en gescherpt door onze medemens. De feedback van een ander kan waardevol en vormend zijn. Niemand vindt het leuk om kritiek te krijgen.... Lees meer

Kijk naar de mieren

Lieve zussen, Als we een mierenhoop in de tuin aantreffen, doen we er alles aan om het mierenvolk uit te roeien. Maar toch kunnen we iets van deze beestjes leren. God stelt ons de mieren in de Bijbel zelfs ten voorbeeld. In Spreuken wordt meerdere keren gezegd dat luiheid... Lees meer

Mijn Borg

Lieve zussen, Ze klinken bijna onchristelijk, deze adviezen. Ze lijken haaks te staan op de lessen die de leermeester gaf in hoofdstuk 3. Toen leerde hij ons dat we liefde en trouw moeten bewijzen aan onze naaste. Dat we de ander niet met lege handen mogen wegsturen als we... Lees meer

God weegt je weg

Lieve zussen, In deze vakantieweken zoeken we wijsheid en bemoediging in het boek Spreuken. We zijn aangekomen bij hoofdstuk 5, waarin de schrijver er geen doekjes om windt hoe gevaarlijk seksuele verleidingen zijn. Je zit zomaar op de verkeerde weg. De weg zonder God. Als je je met deze... Lees meer

De weg omhoog

Lieve zussen, In de Bijbel lezen we vaak over onze levensweg. Ook de schrijver van Spreuken zet de twee wegen tegenover elkaar: de weg met God en de weg zonder God. Hij waarschuwt zijn leerling dringend voor het ‘pad van de goddelozen’. Mijd die weg, loop door! Blijf ver... Lees meer

Wat jij geven kunt

Lieve zussen, Als liefde en trouw in je hart geschreven zijn, zie je dat terug in de manier waarop je met andere mensen omgaat. De schrijver van Spreuken komt met een aantal concrete lessen die extra duidelijk worden als je de HSV er even naast legt. ‘Je mag de... Lees meer

Zoek en vind

Lieve zussen, ‘Mijn zoon…’ Zo begint dit hoofdstuk. De manier waarop een Joodse leermeester zijn leerling aanspreekt. De houding van een vader die zijn kind liefdevol opvoedt. Mijn zoon… Mijn dochter… Als je wijs wilt worden, spits je de oren. Je luistert met heel je hart. vers 2 Want... Lees meer