Mijn Borg

Lieve zussen, Ze klinken bijna onchristelijk, deze adviezen. Ze lijken haaks te staan op de lessen die de leermeester gaf in hoofdstuk 3. Toen leerde hij ons dat we liefde en trouw moeten bewijzen aan onze naaste. Dat we de ander niet met lege handen mogen wegsturen als we... Lees meer

God weegt je weg

Lieve zussen, In deze vakantieweken zoeken we wijsheid en bemoediging in het boek Spreuken. We zijn aangekomen bij hoofdstuk 5, waarin de schrijver er geen doekjes om windt hoe gevaarlijk seksuele verleidingen zijn. Je zit zomaar op de verkeerde weg. De weg zonder God. Als je je met deze... Lees meer

De weg omhoog

Lieve zussen, In de Bijbel lezen we vaak over onze levensweg. Ook de schrijver van Spreuken zet de twee wegen tegenover elkaar: de weg met God en de weg zonder God. Hij waarschuwt zijn leerling dringend voor het ‘pad van de goddelozen’. Mijd die weg, loop door! Blijf ver... Lees meer

Wat jij geven kunt

Lieve zussen, Als liefde en trouw in je hart geschreven zijn, zie je dat terug in de manier waarop je met andere mensen omgaat. De schrijver van Spreuken komt met een aantal concrete lessen die extra duidelijk worden als je de HSV er even naast legt. ‘Je mag de... Lees meer

In je hart geschreven

Lieve zussen Als we tijdens het zoeken naar wijsheid schatten vinden, moeten we ze goed bewaren, zegt de schrijver van Spreuken. vers 1 Ons hart is de schatkamer waarin je liefde en trouw met je meedraagt. De fundamentele eigenschappen van een leven in ‘ontzag voor de HEER’. En daarom... Lees meer

Zoek en vind

Lieve zussen, ‘Mijn zoon…’ Zo begint dit hoofdstuk. De manier waarop een Joodse leermeester zijn leerling aanspreekt. De houding van een vader die zijn kind liefdevol opvoedt. Mijn zoon… Mijn dochter… Als je wijs wilt worden, spits je de oren. Je luistert met heel je hart. vers 2 Want... Lees meer

De leerschool van God

Lieve zussen, Weet je het nog, die momenten in je tienerjaren waarop je het beter dacht te weten dan je ouders? Als je jong bent, kun je jezelf behoorlijk overschatten. Je overziet de gevolgen van je keuzes niet goed, terwijl je meent dat je wijs genoeg bent. Ook de... Lees meer

Een leven op niveau

Lieve zussen, Op het eerste gezicht lijkt het boek Spreuken uit een verzameling losse uitspraken te bestaan. Maar als je dieper kijkt, zie je dat het hier niet om wat algemene levenswijsheid draait. Al die boeiende Spreuken staan in het licht van Gods geboden. En ‘ontzag voor de HEER’... Lees meer

Persoonlijk betrokken

Lieve zussen, Misschien heb je wel eens het gevoel dat God een onbereikbare God is. Dat Hij zich niet persoonlijk met jou bemoeit. Uit de preek van Paulus blijkt hoe onterecht deze gedachten zijn.  Paulus ziet met verontwaardiging dat de stad Athene vol afgodsbeelden staat. Overal zijn tempels en... Lees meer

Wat een geluk

Lieve zussen, We willen allemaal graag gelukkig zijn. Dat is de diepste wens van elk mens. God schiep de mens volmaakt gelukkig. Ons oorspronkelijke thuis was… het paradijs! Er was geen pijn, geen gemis, geen tekort, geen teleurstelling. Na de zondeval is op deze aarde nooit weer een mens... Lees meer