De mogelijkheden van vandaag

Lieve zussen, Een zus schreef me dat heel haar leven op z’n kop staat door het overlijden van haar man. De toekomst ziet er onzeker uit. Ze kan niet in haar huidige woning blijven, maar weet ook nog niet waar ze dan wél kan wonen. We maken allemaal wel... Lees meer

Ik laat je niet achter

Lieve zussen, Vlak voor zijn sterven, tijdens het samenzijn met zijn leerlingen, spreekt de Here Jezus een ‘hemelvaartsbemoediging’ uit. Ik laat jullie niet als wezen achter … Op dat moment doorzien de leerlingen de betekenis van Jezus’ woorden niet. De sfeer is beladen, hun harten zijn onrustig en bang.... Lees meer

Mijn anker

Lieve zussen, Morgen is het Hemelvaartsdag. Stel dat Jezus destijds níet terug naar de hemel was gegaan, dat Hij gewoon op aarde was gebleven. Zou dat niet heerlijk zijn geweest? Het voelde voor de leerlingen eerst als een groot verlies toen hun Meester hen verliet. En misschien voelen wij het... Lees meer

Wat je mag verwachten

Lieve zussen, Misschien vraag je je wel eens af wat je eigenlijk mag verwachten op je gebed. Want vaak verandert er niets in je omstandigheden. Je blijft ernstig ziek. Het gemis van je dierbare doet onverminderd pijn. Je moet nog steeds in therapie voor de trauma’s uit je jeugd.... Lees meer

Nalatigheid

Lieve zussen, Ook deze week mogen we God dienen op de plaats die Hij ons geeft. We hebben een opdracht van de Here Jezus gekregen. Matteüs 5:14 Jullie zijn het licht in de wereld … Bij het nadenken over een christelijk leven gaan onze gedachten vaak meteen naar wat... Lees meer

Wees niet bang

Lieve zussen, Jezus verscheen in een visioen aan de apostel Johannes. Zijn aanblik was zo indrukwekkend dat Johannes het niet aankon. Hij schreef daarover: ‘Ik viel als dood voor zijn voeten neer.’ Als je de beschrijving van Jezus’ verschijning leest, kun je je dat wel voorstellen! Johannes probeert met... Lees meer

Een weg omhoog

Lieve zussen, Mensen praten wel eens over ‘de dagelijkse sleur.’ Eigenlijk past het woord ‘sleur’ niet bij het leven van een kind van God. Bij ‘sleur’ denk je aan een eentonige, eindeloze kringloop van gebeurtenissen, waarin je verplicht meedraait. Je voelt je een beetje overgeleverd aan de gang van... Lees meer

Het nut van de gewoonte

Lieve zussen, Wat is het heerlijk dat onze God altijd en overal bereikbaar is. We mogen Hem opzoeken op elk moment van de dag. We kunnen Hem om kracht vragen wanneer we dat maar verlangen. Maar er zijn ook tijden waarin we niet zoveel behoefte voelen om God op... Lees meer

Bewijzen van trouw

Lieve zussen, De Israëlieten keken vaak terug naar de indrukwekkende geschiedenis van hun volk. De bevrijding uit Egypte, de reis door de woestijn, de verovering van het Beloofde Land… Ze hielden zich in het heden vast aan de bewijzen van Gods trouw in het verleden. Dit komen we ook... Lees meer

De grote God van de kleine mens

Lieve zussen, Je kent de uitdrukking wel: ‘Mijn wereld is ingestort.’ Dat zeggen mensen als het meest kostbare in hun bestaan wegvalt. Of als het perspectief dat ze voor ogen hadden ineens verdwenen is. Gelukkig is er een God die veel groter is dan onze persoonlijke wereld. En God... Lees meer