Bewijzen van trouw

Lieve zussen, De Israëlieten keken vaak terug naar de indrukwekkende geschiedenis van hun volk. De bevrijding uit Egypte, de reis door de woestijn, de verovering van het Beloofde Land… Ze hielden zich in het heden vast aan de bewijzen van Gods trouw in het verleden. Dit komen we ook... Lees meer

De grote God van de kleine mens

Lieve zussen, Je kent de uitdrukking wel: ‘Mijn wereld is ingestort.’ Dat zeggen mensen als het meest kostbare in hun bestaan wegvalt. Of als het perspectief dat ze voor ogen hadden ineens verdwenen is. Gelukkig is er een God die veel groter is dan onze persoonlijke wereld. En God... Lees meer

Snoei mij, HEER

Lieve zussen, Mijn buurvrouw heeft vorig jaar haar tuin opnieuw aangelegd. We maken vaak een praatje, terwijl ze bezig is met de jonge planten. ‘Je moet ze helpen om hun draai te vinden,’ zegt ze dan. ‘Het was vorig jaar zo droog. En dat is het nog steeds. Ik... Lees meer

Investeren

Lieve zussen, De mensen van de eerste christelijke gemeente zagen hun eigendommen als gemeenschappelijk bezit waarmee ze mochten investeren in Gods Koninkrijk. Dat betekent niet dat ze geen persoonlijke spullen hadden. Het gaat hier over de instelling van deze christenen. In de kerk mocht niemand gebrek lijden. Daar potte je... Lees meer

God geeft grip

Lieve zussen, Davids vrienden hebben een dringend advies voor hem: ‘Vlucht!’ David wordt ernstig bedreigd door zijn vijand. Waarschijnlijk gaat het hier om koning Saul, Davids schoonvader. Saul wil maar één ding: David moet uit de weg geruimd worden zodat hij geen bedreiging meer vormt voor Sauls koningschap. David... Lees meer

(N)iemand die jou begrijpt

Lieve zussen, Het geloof bindt ons samen op een wonderlijke manier.  We hebben veel gemeenschappelijk. We zijn kinderen van dezelfde Vader. We zijn gered door onze Here Jezus. En de Heilige Geest werkt in onze harten. Daarnaast hebben we ook gemeen dat we elke dag moeten strijden tegen de... Lees meer

Ik ga waar U gaat

Lieve zussen, Soms lijkt het leven op een reis door een wisselend landschap. De omstandigheden veranderen voortdurend. En jij moet daarin steeds weer de juiste keuzes maken, soms in een ingewikkelde situatie.  Het kan zelfs lijken alsof je alleen maar ‘uit twee kwaden’ kunt kiezen. Ja, het is lastig... Lees meer

Zo dichtbij

Lieve zussen, God wil een persoonlijke relatie met ons hebben. Dat is een groot wonder. De almachtige Schepper, die een innige band wil onderhouden met de mens. Een band gebaseerd op vertrouwen en vertrouwelijkheid. In de Bijbel laat God steeds zien hoe dicht Hij bij ons komen wil. Hij vergelijkt... Lees meer

Veilig en geliefd

Lieve zussen, We mogen de nieuwe week weer ingaan met God. We weten niet wat ons staat te wachten. Maar we weten wél dat we veilig zijn. David zit in een benarde situatie, door zijn vijanden bedreigd en vernederd. Hij smeekt God om gerechtigheid. Hij houdt zich eraan vast... Lees meer

Bij Wie we samenkomen

Lieve zussen, Secretaressedag, de dag van de leraar, Valentijnsdag. Moederdag … Ja, we kunnen aan elke functie en rol wel een dag wijden. Zulke dagen zijn wellicht besteed aan mensen die in de betreffende categorie vallen.  Maar er zijn vast méér mensen voor wie zo’n speciale dag niet van... Lees meer