Je kroon weer opgezet

Lieve zussen, Koningsdag! Missschien ga je vandaag op pad en genieten van de feestelijkheden.  Of misschien kijk je liever naar de televisie, naar de koninklijke familie.  Weer of geen weer, de koning en de koningin zijn in Amersfoort om plichtsgetrouw en enthousiast hun rol te vervullen. Door de erfopvolging... Lees meer

Kostbaar voor de Schepper

Lieve zussen, Als je de ander met woorden kwetst, tref je daarmee een mens die naar Gods evenbeeld is geschapen, zegt Jakobus. Wie aan een mens komt, komt aan zijn Schepper. Zoals in Spreuken 14:31 staat: Wie een verschoppeling onderdrukt, beledigt zijn Schepper … Maar is een mens dan... Lees meer

Houvast in onzekerheid

Lieve zussen, Het leven is veranderlijk. En dat kan best moeilijk zijn. Alles kan in één ogenblik op z’n kop staan. Een dierbaar iemand overlijdt. Of je krijgt de uitslag van een ziekenhuisonderzoek.  Het leven kan ook gaandeweg veranderen. Ineens is er een dag waarop je je afvraagt: Hoe... Lees meer

U weet dat ik van U houd

Lieve zussen, ‘Het is de Heer!’ Johannes is de eerste die de Here Jezus herkent in de Man die aan de oever van het meer staat. Petrus bindt meteen zijn kleed op en stapt overboord om de laatste meters naar de oever te zwemmen. Echt Petrus. In zijn emotie... Lees meer

Naast jou

Lieve zussen, Twee van Jezus’ leerlingen lopen samen naar het dorp Emmaüs. Ze voelen zich verslagen en diep teleurgesteld. Ze hadden zulke hoge verwachtingen gehad van Jezus. Met heel hun hart hadden ze gehoopt dat Hij redding zou geven. Maar nu is Jezus dood. Hij is zelfs al begraven. Het... Lees meer

Vrouwen die getuigen

Lieve zussen, Op de vroege Paasmorgen staat onze Heiland op uit de dood. En wat is het mooi dat God die morgen een bijzondere rol aan de vrouwen geeft. Vol verdriet hebben zij Jezus’ lijden en sterven moeten aanzien. Zij keken van een afstand toe hoe Hij werd begraven. Maar... Lees meer

Stil

Lieve zussen, Goede Vrijdag was de dag van de verbijstering. De storm van Gods toorn was over Golgotha gegaan. Vandaag is het stil. De Here Jezus is begraven door liefdevolle handen. Het is sabbat in Israël. Een dag van rust en bezinning. Op zo’n dag heb je alle gelegenheid... Lees meer

Dat grote moment

Lieve zussen, Eeuwenlang, al sinds de woestijnreis naar het Beloofde Land, woonde God temidden van zijn volk. Eerst in de tabernakel, waar de tenten van de Israëlieten op eerbiedige afstand omheen stonden. En later in de tempel, in de hoofdstad Jeruzalem. In Gods huis waren drie vertrekken. De voorhof,... Lees meer

Jezus en zijn moeder

Lieve zussen, Ook als oudste zoon van zijn moeder is de Here Jezus volmaakt. Ook daarin is Hij God gehoorzaam. Het is diep ontroerend om Jezus’ laatste opdracht te horen, voor Hij sterft. Terwijl Hij aan het kruis hangt, zoeken zijn liefdevolle ogen zijn moeder op. Zij staat daar... Lees meer

Op het hart gedragen

Lieve zussen, Als je je verdiept in de bijbelse symboliek, doe je ontroerende ontdekkingen. Ook daardoor wil God zijn kinderen zoveel vertellen. Bijvoorbeeld in Exodus 28, waar het gaat over het kleed van de hogepriester. De hogepriester was de tussenpersoon tussen God en zijn volk. Hij herinnerde de Israëieten... Lees meer