Op onze eigen plaats

Lieve zussen, De tweede brief die Paulus aan Timoteüs schrijft, is een emotionele afscheidsbrief. Paulus weet dat zijn taak er bijna op zit. Hij zal sterven. Hij moet zijn werk loslaten in de handen van zijn jonge medewerker Timoteüs. Timoteüs is nog jong en kwetsbaar. Hij ziet op tegen... Lees meer

Het is in orde

Lieve zussen, De Bijbel leert ons dat wij, zondige mensen, dankzij de Here Jezus zonder angst naar God mogen gaan. Dit heerlijke wonder durven we soms amper te accepteren. We zitten onszelf in de weg met onze terughoudendheid en twijfel. We leggen zélf een hindernis op de weg die... Lees meer

Eer aan de Schepper!

Lieve zussen, Wat een mooi, lenteachtig begin van de week. Daar word je toch blij van? Heb je de merel al horen zingen? Wie heeft hem verteld dat de winterstilte voorbij is? Wonderlijk om te zien hoe het langzaamaan voorjaar wordt in de natuur. Eer aan de Schepper! Het... Lees meer

Thuis bij God

Lieve zussen, De dichter van Psalm 84 verlangt met heel zijn hart naar Gods huis. Hij zou er willen wonen! Hij is jaloers op de mensen die in de tempel werken, zoals de priesters en de Levieten. Hij kan zich niets heerlijkers voorstellen dan steeds in Gods nabijheid te... Lees meer

De levende God

Lieve zussen, We hadden het er vorige week al over: soms voelt het alsof bidden geen zin heeft. (Zie Bestemd om te bidden) ‘God zal heus zijn plan niet veranderen door mijn gebed. Als ik Hem mijn verlangens vertel, weet ik dus al dat het niks uitmaakt. God doet... Lees meer

Nietig én kostbaar

Lieve zussen, Ik zat zaterdag op een muurtje te wachten in het centrum van de stad. Het was erg druk. Veel mensen genoten van het mooie weer. Al rondkijkend overdacht ik hoe wonderlijk het is dat God al die verschillende mensen kent. Iedereen, in zijn eigen unieke context. En... Lees meer

Blijf je inspannen

Lieve zussen, Deze woorden van Paulus kunnen je een onrustig gevoel geven. Blijf je inspannen voor je redding…  Er zijn christenen die zich voortdurend opgejaagd voelen. De activisten, rusteloos bezig met het ene goede doel na het andere. Een helpende hand hier, een bezoekje daar, lid van organisatie zus en vereniging zo.... Lees meer

God zorgt voor je

Lieve zussen, De lente hangt in de lucht. De vogels beginnen zich steeds drukker te maken. Helder klinkt het liedje van het koolmeesje. En het is alsof de mussen in de dakgoot kwetterend met elkaar overleggen waar ze hun nestjes gaan bouwen. We moeten maar goed naar de vogels... Lees meer

Hoe God is

Lieve zussen, Mozes is de berg Sinaï beklommen voor een ontmoeting met God. God zal hem de wet geven op twee stenen platen. Als God afdaalt in een wolk, roept Hij zijn eigen naam uit. Een ontzagwekkende gebeurtenis! In zijn naam vertelt God Wie Hij is en wat zijn... Lees meer

Liefde vanuit het hart

Lieve zussen, God laat in de Bijbel steeds aan zijn volk weten dat geloven geen kwestie van zakelijke afspraken is. Zo van ‘als jij dit doet, doe ik dat.’ Zo gingen de heidense volken te werk in hun afgodendienst. Zij waren altijd bezig om hun goden tevreden te stemmen,... Lees meer