Blijf je inspannen

Lieve zussen, Deze woorden van Paulus kunnen je een onrustig gevoel geven. Blijf je inspannen voor je redding…  Er zijn christenen die zich voortdurend opgejaagd voelen. De activisten, rusteloos bezig met het ene goede doel na het andere. Een helpende hand hier, een bezoekje daar, lid van organisatie zus en vereniging zo.... Lees meer

God zorgt voor je

Lieve zussen, De lente hangt in de lucht. De vogels beginnen zich steeds drukker te maken. Helder klinkt het liedje van het koolmeesje. En het is alsof de mussen in de dakgoot kwetterend met elkaar overleggen waar ze hun nestjes gaan bouwen. We moeten maar goed naar de vogels... Lees meer

Bestemd om te bidden

Lieve zussen, Misschien zijn deze gedachten ook wel eens bij jou opgekomen: ‘Heeft bidden wel zin? God heeft immers een plan? Daar kan mijn gebed heus niets aan veranderen. God doet toch wel wat Híj wil…’ Maar dan maken we een denkfout. Ons bidden heeft namelijk alles te maken... Lees meer

Geduld

Lieve zussen, We kunnen in de Bijbel veel mensen aanwijzen die geduld moesten hebben. Veel geduld. Mensen die wachtten op de vervulling van wat God hen beloofd had. Wat was het wachten vaak moeilijk. Soms werden ze er moedeloos van. Of ze verloren hun vertrouwen. Ze vroegen zich af... Lees meer

Hoe God is

Lieve zussen, Mozes is de berg Sinaï beklommen voor een ontmoeting met God. God zal hem de wet geven op twee stenen platen. Als God afdaalt in een wolk, roept Hij zijn eigen naam uit. Een ontzagwekkende gebeurtenis! In zijn naam vertelt God Wie Hij is en wat zijn... Lees meer

God neemt je bij de hand

Lieve zussen, De Israëlieten werden in Egypte als slaven onderdrukt. Ze dachten dat God hun roepen niet hoorde. De jaren gingen voorbij en de nood was groot. Maar toen zocht God Mozes op en zei: Ik heb het klagen van mijn kinderen gehoord. Het wordt tijd dat er wat... Lees meer

Liefde vanuit het hart

Lieve zussen, God laat in de Bijbel steeds aan zijn volk weten dat geloven geen kwestie van zakelijke afspraken is. Zo van ‘als jij dit doet, doe ik dat.’ Zo gingen de heidense volken te werk in hun afgodendienst. Zij waren altijd bezig om hun goden tevreden te stemmen,... Lees meer

Eenzaam

Lieve zussen, Er zijn in deze maatschappij veel eenzame mensen. En dat nog wel in een tijd waarin het openbaar vervoer de verste uithoeken bereikt en de social media ons leven regeren. Eenzaamheid is iets anders dan alleen zijn. Je kunt alleen wonen, weinig contacten hebben en je tóch... Lees meer

Gods naam zegt álles

Lieve zussen, Waarom zegt de schrijver van Spreuken zo specifiek dat de naam van de HEER een sterke toren is? Hij had ook kunnen zeggen: De HEER is een sterke toren. Dat is nou precies het mooie van deze tekst! De naam van God zegt precies wie Hij is... Lees meer

Bewaard

Lieve zussen, Er is hier maar bar weinig te merken van de redding die Jezus voor ons verdiend heeft. Soms vergeet je bijna dat het er is. Dan zie je alleen de harde werkelijkheid van vandaag.  We maken allerlei gebeurtenissen mee die in strijd zijn met het nieuwe leven.... Lees meer