Met alles wat ik heb

Lieve zussen, God liefhebben. Totaal. Met alles wat je in je hebt. Dat is het eerste en voornaamste gebod, zegt Jezus. God liefhebben met heel je bestaan. Dat betekent dat er is niets is in je leven waarvan God geen deel uitmaakt. Voor jou is het nooit de vraag... Lees meer

Ik kijk uit naar uw antwoord

Lieve zussen, Soms kunnen we het idee hebben dat God ons maar laat bidden en geen antwoord geeft. We verwachten eigenlijk ook niets meer. Ons gebed wordt een gewoonte.  We vragen God… en we beëindigen ons gebed zonder hoop, zonder verwachtingen. Ik werd getroffen door de manier waarop Habakuk... Lees meer

God heeft het in de hand

Lieve zussen, Toen vader Jakob gestorven was, werden zijn zoons opnieuw bang voor Jozef. Zou Jozef alsnog wraak op hen nemen om alles wat ze hem vroeger hadden aangedaan? Daarom kwamen de broers bij Jozef, knielden voor hem neer en boden aan om voortaan zijn slaven te zijn. Dit... Lees meer

Wat wijsheid is

Lieve zussen, Het leven is ingewikkeld. Het lijkt steeds moeilijker te worden om wijs te zijn. Wie snapt hoe het zit en wie weet wat waar is? Ja… wie heeft wijsheid? Als je een kind bent, denk je dat je ouders wijs zijn en alles weten. Maar hoe ouder... Lees meer

Als God aan je kant staat

Lieve zussen, Gideon moest van God steeds meer mannen naar huis sturen. Van het enorme leger dat hij op de been had gebracht, bleven uiteindelijk driehonderd mannen over. Zij moesten het opnemen tegen tientallen duizenden vijanden! Wat zal dit beangstigend voor Gideon zijn geweest. Uit de geschiedenis blijkt wel... Lees meer

Aan jou toevertrouwd

Lieve zussen, De profeet Ezechiël had een ernstige boodschap voor de leiders van het volk Israël. Wat was God boos op hen! Hij had hen de taak gegeven om zijn dierbare volk te leiden en te beschermen. Een grote verantwoordelijkheid. Maar zij hadden het volk verwaarloosd en op de... Lees meer

Onbevattelijk goed

Lieve zussen, Wij denken als mensen vaak veel te klein van Gods barmhartigheid. Dat leert de Here Jezus ons door deze gelijkenis. De heer van de wijngaard haalt bij het ochtendgloren een ploeg arbeiders van de markt. Het is een uur of 6 en ze hebben een lange werkdag... Lees meer

Het doel van deze dag

Lieve zussen, Als je ’s morgens wakker wordt, kunnen de dagelijkse verplichtingen je meteen opvragen. Je moet je haasten om op tijd op je werk te zijn, de kinderen roepen, of je moeilijke omstandigheden eisen direct je aandacht op. Wat is het belangrijk dat we daardoor niet vergeten stil... Lees meer

Levend en gevend

Lieve zussen, We lezen in de Bijbel hoe vaak God zijn kinderen waarschuwt voor de afgodendienst.  Het volk Israël mocht zich daarom ook niet vermengen met de omringende volken. (Exodus 34:15-17)  God wist hoe gemakkelijk een afgod je leven binnendringen kan… Afgodendienst is niet iets van vroeger.  Ook in onze... Lees meer

Goddelijke aandacht

Lieve zussen, Asa was een gelovige koning die op God vertrouwde. Daarom zegende God hem. Asa overwon zijn vijanden. Vijanden die een veel sterker leger hadden dan hij. God stond aan zijn zij! Maar toen ging het mis. Asa sloot een bondgenootschap met een heidense koning en samen trokken... Lees meer