Wat telt

Lieve zussen, Neem een willekeurig groepje christenen. Zie je dan een soort elite-club van hoogintelligente en steenrijke mensen die topposities bekleden? Nee. Net zo min als dat het geval was in de gemeente van Korinte. God roept zijn kinderen niet op grond van hun imago, of vanwege hun sociale en... Lees meer

Blijven bidden

Lieve zussen, De boodschap die de engel Gabriël aan Zacharias bracht, was heerlijker en wonderlijker dan Zacharias ooit had kunnen bedenken.  … je ​gebed​ is verhoord … Daarmee bedoelde Gabriël niet alleen het gebed om een kind, maar óók alle gebeden om de komst van de Verlosser.  Zacharias bad... Lees meer

Bij Wie ik thuis ben

Lieve zussen, In deze tijd van het jaar zijn we extra met ons ‘thuis’ bezig. Buiten is het donker en koud. Daarom versieren we ons huis met lampjes en maken we het binnen warm en gezellig. We nodigen dierbare mensen uit om te genieten van elkaars gezelschap.   In tv-reclames... Lees meer

Hij kent je bij je naam

Lieve zussen, Ik zag laatst een documentaire over ambulanceverpleegkundigen. Wat me trof was de manier waarop zij omgingen met hun patiënten die vaak in een toestand van angst en paniek waren. Eén van hun eerste vragen was: ‘Hoe heet je?’ En als de patiënt niet aanspreekbaar was: ‘Weet iemand... Lees meer

Gods ja

Lieve zussen, Misschien heb jij het wel meegemaakt. Iemand heeft je diep teleurgesteld. Hij zei ja, maar deed nee. Wat was het een diepe schok toen je ontdekte dat je niet op de ander kon bouwen. Ook kan kan gebeuren dat je niet weet wat je aan de ander hebt.... Lees meer

Als God zwijgt

Lieve zussen, Het kan zijn dat je al heel lang bidt om de vervulling van een diep verlangen. Maar God verhoort je gebed niet. God zwijgt. Het is alsof je tegen een gesloten hemel praat. Dat was ook het geval in het leven van Zacharias en Elisabet. Jarenlang hadden... Lees meer

Eerherstel

Lieve zussen, Ken je dat gevoel? Je wilt wel in de grond zakken… van schaamte. Je hebt iets verkeerds gedaan en nu heb je zo’n spijt. Was het maar nooit gebeurd… Je wilt je het liefst onzichtbaar maken. Schaamte is vreselijk. Het tast je gevoel van waarde aan. Je... Lees meer

Dankbaar

Lieve zussen, Je hoort wel eens mensen zeggen dat je het niet teveel over zonde en schuld moet hebben. Daar word je een sombere christen van. De Here Jezus leert ons dat we juist gelukkig worden in het geloof als we onze zonden serieus nemen. Hoe kun je vrede... Lees meer

Omringd door liefde

Lieve zussen, God belooft dat zijn liefde en trouw ons vandaag zullen omringen. Zijn ontferming is altijd om ons heen. God zal nooit Degene zijn die de relatie tussen Hem en zijn kind verbreekt. Hij zegt nooit: ‘Ik houd ermee op om jou lief te hebben. Bij nader inzien... Lees meer

Volhouden!

Lieve zussen, Als je lang moet (ver)wachten, kan het moeilijk zijn om dichtbij God te blijven en op Hem te vertrouwen. Maar door het geloof zal het lukken. Hoe weten we dat zo zeker? God laat ons in Hebreeën 11 terugkijken op de geschiedenis. Hij bemoedigt ons met het... Lees meer