Zegen… in verdriet

Lieve zussen, Wat is Psalm 40 toch een mooie psalm! Een lied van David, over onze redding. Een lied over het schuilen bij God voor eeuwig.  Maar in de eerste plaats is het een psalm over het leven hier op aarde. David zingt over zichzelf. Het gaat over zijn verlangen... Lees meer

Je schatkamer

Lieve zussen, Als je iets moet zeggen of doen waar je niet achterstaat, merk je al snel dat dit lastig is. Het is alsof je een toneelstukje opvoert, alsof je ontrouw bent aan jezelf. Ons gedrag is meestal vanzelfsprekend een uiting van onze gedachten en overtuigingen. Hoe kun je... Lees meer

Volgen… tot in de hemel

Lieve zussen, Langs welke wegen gaat je leven als je Jezus volgt? Ben jij aanwezig waar Hij aanwezig is? Nee, het gaat hier niet om plaatsen of gebouwen. Je kunt zelfs elke week in de kerk zitten terwijl je Jezus niet volgt. Als je Jezus dient, ga je in... Lees meer

Verder kijken

Lieve zussen, Als God ons een ander antwoord geeft dan we hopen, is het zo moeilijk om te blijven vertrouwen. We willen graag begrijpen waarom God ons gebed niet verhoord. Steeds komt weer die bekende vraag naar boven: ‘Waarom?’ Hoe begrijpelijk is dat als je niets goeds kunt ontdekken... Lees meer

Wacht op de HEER

Lieve zussen, Wat doe je als iemand je kwaad doet? Als iemand je op het hart trapt of je schade berokkent? Wat kun je dan boos en diep verontwaardigd zijn! Onrecht is niet te verteren. Een eerste menselijke reactie is: ‘Dat laat ik niet op me zitten. Ik zal het... Lees meer

Kijk in de spiegel

Lieve zussen, Jakobus leert ons iets over ons spiegelbeeld. We weten dat het geloof in Jezus onze enige redding is. Stel dat we nu zouden zeggen: ‘Goede daden kunnen me niet redden, dus nu hoef ik niets meer te doen. Ik bid voor het eten, ik lees in de Bijbel... Lees meer

God weet het antwoord

Lieve zussen, De schrijver van Klaagliederen 3 had het erg moeilijk in zijn persoonlijk leven. Hij had het gevoel dat God hem in de steek liet. Erger nog, dat God tégen hem was. God was toch de Almachtige? Hij had toch de leiding? Waarom deed God hem dan al dit lijden... Lees meer

Gids en Leraar

Lieve zussen, God wil ons ook vandaag de weg wijzen. We hebben een gids nodig. Het is vaak niet gemakkelijk om op het juiste spoor te blijven. Er gebeurt zoveel om ons heen. Wereldwijd, in de kerk, in ons persoonlijk leven… Het kan ons verwarren. Wat moeten we doen?... Lees meer

In Gods handpalm

Lieve zussen, Sommige mensen laten de naam van een geliefde op hun lichaam tatoeëren. Zo worden ze telkens aan hun dierbare herinnerd. Daar doet deze tekst uit Jesaja aan denken. God spreekt zijn lijdende volk moed in. De stad Jeruzalem is verwoest. De Israëlieten zijn in ballingschap weggevoerd. En... Lees meer

Hem behoren wij toe

Lieve zussen, Ken je het gezegde ‘het paard ruikt de stal’? Dieren kennen hun baas maar al te goed! Ze weten op welke plaats het voer op hen ligt te wachten. Ze kennen de stem van hun eigenaar en weten wat er van hen wordt verwacht. Zelfs na jaren... Lees meer