Wacht op de HEER

Lieve zussen, Wat doe je als iemand je kwaad doet? Als iemand je op het hart trapt of je schade berokkent? Wat kun je dan boos en diep verontwaardigd zijn! Onrecht is niet te verteren. Een eerste menselijke reactie is: ‘Dat laat ik niet op me zitten. Ik zal het... Lees meer

Kijk in de spiegel

Lieve zussen, Jakobus leert ons iets over ons spiegelbeeld. We weten dat het geloof in Jezus onze enige redding is. Stel dat we nu zouden zeggen: ‘Goede daden kunnen me niet redden, dus nu hoef ik niets meer te doen. Ik bid voor het eten, ik lees in de Bijbel... Lees meer

God weet het antwoord

Lieve zussen, De schrijver van Klaagliederen 3 had het erg moeilijk in zijn persoonlijk leven. Hij had het gevoel dat God hem in de steek liet. Erger nog, dat God tégen hem was. God was toch de Almachtige? Hij had toch de leiding? Waarom deed God hem dan al dit lijden... Lees meer

Gids en Leraar

Lieve zussen, God wil ons ook vandaag de weg wijzen. We hebben een gids nodig. Het is vaak niet gemakkelijk om op het juiste spoor te blijven. Er gebeurt zoveel om ons heen. Wereldwijd, in de kerk, in ons persoonlijk leven… Het kan ons verwarren. Wat moeten we doen?... Lees meer

Hem behoren wij toe

Lieve zussen, Ken je het gezegde ‘het paard ruikt de stal’? Dieren kennen hun baas maar al te goed! Ze weten op welke plaats het voer op hen ligt te wachten. Ze kennen de stem van hun eigenaar en weten wat er van hen wordt verwacht. Zelfs na jaren... Lees meer

Dag voor dag

Lieve zussen, Leven bij de dag… Vind jij dat ook zo moeilijk? Zit je ook zo vaak met je gedachten in de verre toekomst? Je piekert en zoekt alvast naar oplossingen voor dingen die (nog) niet eens gebeurd zijn. Wat áls…? Wat als ik ziek word? Wat als ik... Lees meer

Schoonheid en geluk

Lieve zussen, God doet ons in Psalm 103 rijke beloften. Kijk alleen al naar vers 5. God belooft dat Hij ons zal overladen met schoonheid en geluk. Onze kracht en levenslust zullen voortduren! Net zoals de arend elk jaar met de rui een prachtig nieuw verenpak krijgt. Zo lijkt... Lees meer

Onmeetbaar

Lieve zussen, Eigenlijk zijn wij, mensen, altijd aan het meten. We tellen en houden scores bij. We vergelijken en wedijveren. We willen onszelf of elkaar overtreffen. Sommigen doen alles om een record te verbreken. Er worden prijzen en onderscheidingen uitgedeeld voor buitengewone prestaties. Prestaties die wonderbaarlijk zijn voor het menselijk... Lees meer

Vertrouwen

Lieve zussen, Op God vertrouwen kan best moeilijk zijn. Vooral omdat het om blindelings vertrouwen gaat. Het is geloven, zonder te zien. Op God vertrouwen voelt alsof je geblinddoekt door een bos loopt. Iemand loopt achter je en zegt: ‘Ik leidt je wel. Ik zeg of je naar links of rechts moet en... Lees meer

Je bent in beeld

Lieve zussen, We mogen onze hulp van God verwachten, ook in deze nieuwe week. David leert ons in Psalm 34 dat we nooit vergeefs op God hopen. Hij spreekt uit eigen ervaring. In de meest angstige uren van zijn leven, toen hij geen kant op kon, riep hij tot... Lees meer