Glans over de week

Lieve zussen, Kén ik God wel echt? Ben ik wel zijn kind? Misschien bekruipen deze twijfels jou ook wel eens. Maar het antwoord kun je aflezen aan je eigen manier van leven. In je gewone dagelijkse leven ben je herkenbaar als Gods kind. Want een kind van God houdt... Lees meer

Veilig onder Gods dak

Lieve zussen, De dichter van Psalm 84 verlangt met heel zijn hart naar Gods huis. Hij zou er willen wonen! Hij is jaloers op de mensen die in de tempel werken, zoals de priesters en de Levieten. Hij kan zich niets heerlijkers voorstellen dan steeds in Gods nabijheid te... Lees meer

Onderweg

Lieve zussen, Ons leven lijkt op de woestijnreis die het volk Israël maakte, nadat God hen uit Egypte had bevrijd. Net als de Israëlieten zijn we op weg naar het Beloofde Land. Dezelfde God die voor hén zorgde, zorgt ook voor ons. Daarom is deze geschiedenis zo bemoedigend. De... Lees meer

Mijn wens

Lieve zussen, Soms kan ons gebed op een verlanglijstje lijken. Dat is helemaal niet vreemd of verkeerd. We mogen immers alles van God verwachten en onze verlangens aan Hem bekend maken. We mogen bidden om gezondheid, geluk of een betere financiële situatie. We mogen vragen om een oplossing voor onze problemen... Lees meer

Met vertrouwen

Lieve zussen, Het bidden van de psalmdichters was vaak tegelijk een pleiten op Gods trouw. Terwijl ze God om hulp smeekten, herinnerden ze Hem aan de grote daden die Hij in het verleden had gedaan. ‘U hebt uw kinderen toch altijd geholpen? U hebt het toch beloofd?’ In hun bidden was... Lees meer

Godsstad

Lieve zussen, Stel je eens voor: je bent een pelgrim in de tijd van de Bijbel. Je bent op reis naar Jeruzalem, de stad van God. Drie keer per jaar trekken de Israëlieten naar de stad om tijdens de grote feesten voor God te verschijnen. Het is een lange... Lees meer

Wachten en vertrouwen

Lieve zussen, We kunnen in de Bijbel veel mensen aanwijzen die geduld moesten hebben. Veel geduld. Mensen die wachtten op de vervulling van wat God hen beloofd had. Wat was het wachten vaak moeilijk. Soms werden ze er moedeloos van. Of ze verloren hun vertrouwen. Ze vroegen zich af... Lees meer

In goede handen

Lieve zussen, De lofliederen in het boek van de Psalmen zijn prachtig. Vooral op een dag als vandaag. Wat is het mooi om de zondag te beginnen met het lezen van een lofgezang over Gods grootheid. We mogen God prijzen op de dag waarop we speciaal verbonden zijn met de... Lees meer

Wijs mij de weg

Lieve zussen, De dichter van Psalm 119 kan niet leven zonder Gods Woord. Daarom wil hij niets liever dan zich daarin verdiepen. Hij wil Gods beloften door en door kennen. Zij zijn voor hem een wonder van leven en hoop. Hij vindt in Gods Woord alles wat hij nodig... Lees meer

Loslaten

Lieve zussen, We maken het allemaal mee: het moment waarop we afscheid moeten nemen van een taak. Misschien heb je je jarenlang aan de opvoeding van de kinderen gewijd. Nu zijn ze volwassen en gaan ze ergens anders wonen. Je taak zit erop en je moet loslaten. Dat is... Lees meer