priscilla-du-preez-234138

Uitdelen

Grace Geloof 3 Reacties

‘Kommer maakt een mens neerslachtig, een hartelijk woord beurt hem op.’ Spreuken 12:25     Lieve zussen, Weet je dat je vandaag iets belangrijks in handen hebt? Je kunt de dag van je naaste mooier maken. Met iets dat geen geld kost en waarvoor je geen speciale talenten hoeft te bezitten. Met iets, waarvoor je niet eens je huis uit hoeft! Je …

GraceUitdelen
luggage-1482697_1280

Zorgen voor elkaar

Grace Geloof 7 Reacties

‘Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.’ Galaten 6:2     Lieve zussen, Ken je het spreekwoord: Gedeelde smart is halve smart? Paulus zegt iets vergelijkbaars: ‘Draag elkaars lasten…’ Wat wordt er bedoeld met deze lasten? Het zijn de moeiten die in dit leven op onze weg komen. Paulus noemt enkele voorbeelden. Het kan gebeuren dat iemand …

GraceZorgen voor elkaar
eduard-militaru-139559

Bouwen en waken

Grace Geloof 6 Reacties

‘Zo werkten wij, terwijl de helft van mijn mannen klaarstond met de speer in de hand, van het ochtendgloren tot aan het opkomen van de sterren.’ Nehemia 4:15     Lieve zussen, Soms staan er lange verslagen en opsommingen in de Bijbel. Bijvoorbeeld namenlijsten of overzichten van bezittingen. We zullen niet snel zo’n hoofdstuk opzoeken om er bemoediging te vinden. …

GraceBouwen en waken
daria-sukhorukova-496

Wat zou jij willen?

Grace Geloof 7 Reacties

‘Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen.’ Lucas 6:31     Lieve zussen, Ken je het spreekwoord: Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet? De woorden van Jezus gaan nog veel verder. Jezus noemt niet alleen wat we niet moeten doen, maar Hij roept ons op om in actie te komen. We moeten …

GraceWat zou jij willen?
freely-10064

Samenwerken

Grace Geloof 5 Reacties

‘Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.’ Prediker 4:9     Lieve zussen, …

GraceSamenwerken
hand-382684_1920

Grenzeloze liefde?

Grace Geloof, Levenswijsheid 4 Reacties

Lieve zussen, De liefde van 1 Korintiërs 13… De liefde die God van ons vraagt. Is het waar dat er in deze liefde geen grenzen thuishoren? Het woord grenzeloos kan twee dingen betekenen. Grenzeloze liefde is oneindige liefde, zoals God ons liefheeft. Maar het woord grenzeloos betekent óók: onbepaald, onduidelijk. Is de liefde van 1 Korintiërs 13 een liefde zonder kaders? …

GraceGrenzeloze liefde?
4bs9ksdjsdc-ben-white

Let op je woorden

Grace Geloof 5 Reacties

‘Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest.’  Spreuken 15:4   Lieve zussen, Je bent een onzeker tienermeisje. Op een dag zegt een klasgenote ineens luid in de groep: ‘Ben jij aangekomen ofzo?’ Ondertussen lacht ze veelbetekenend naar een ander meisje. Alle ogen zijn ineens op jou gericht en bekijken je taxerend. Wat kan zoiets er inhakken …

GraceLet op je woorden
Elkaar-vormen

Vonken

Grace Geloof 6 Reacties

‘Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.’ Spreuken 27:17   Lieve zussen, Vandaag krijgen we weer een mooie les uit Spreuken. We leren opnieuw dat we elkaar nodig hebben. God geeft ons aan elkaar. Niet alleen om elkaar te helpen en te troosten. Maar ook om elkaar te vormen en te helpen ontwikkelen… Denk je …

GraceVonken
ice-1945035_1280

Eerlijk en liefdevol

Grace Geloof 10 Reacties

‘Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar; Hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding.’ Deuteronomium 10:17,18     Lieve zussen, Het is indrukwekkend om de leefregels te bestuderen …

GraceEerlijk en liefdevol