marc-olivier-jodoin-239619

Gods leiding

Grace Geloof 12 Reacties

Bijbelgedeelte: Handelingen 16:6-10  Ze trokken door Frygië en de landstreek Galatië, omdat ze door de heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Asia te verkondigen. Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynië, maar dat stond de Geest van Jezus hun niet toe. (vers 6,7)     Lieve zussen, Misschien heb je ook plannen gemaakt voor deze week. Misschien zelfs …

GraceGods leiding
chris-lawton-262660

Honderd procent

Grace Geloof 4 Reacties

‘Als een goed mens zijn rechtvaardige weg verlaat en kwaad doet, zal hij daardoor sterven; als een slecht mens zijn slechte weg verlaat, Mij trouw is en het goede doet, dan zal hij daardoor leven. Jullie zeggen: ‘De weg van de Heer is onrechtvaardig!’ Volk van Israël, Ik zal ieder van jullie oordelen naar de weg die hij gaat!’ Ezechiël …

GraceHonderd procent