kiwihug-284614

Ongewoon en heerlijk

Grace Geloof 4 Reacties

‘De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God.’ 1 Korintiërs 1:18     Lieve zussen, Misschien heb je wel eens geprobeerd om door de ogen van een niet-gelovige naar het christelijk geloof te kijken. Of tijdens de kerkdienst vroeg je je af wat een buitenstaander zou …

GraceOngewoon en heerlijk
field-of-poppies-807871_1280

De Heer is mijn Helper

Grace Geloof 12 Reacties

‘Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten,’ zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’ Hebreeën 13:5     Lieve zussen, ‘Wat zouden mensen mij kunnen doen?’ Mensen kunnen je heel véél doen… Dat weten we allemaal. Ze kunnen je …

GraceDe Heer is mijn Helper
ben-white-148435

Dank U dat het zó werkt

Grace Geloof 4 Reacties

‘In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt U het gewild.’ Matteüs 11:25,26     Lieve zussen Heb je God wel eens bedankt dat Hij je niet beoordeelt op wie je bent …

GraceDank U dat het zó werkt
sand-937387_1280

Hulpverlener

Grace Geloof 5 Reacties

Lieve zussen, Er was eens een jongen die zwaar verslaafd was. Hij had een torenhoge schuld opgebouwd. Zó hoog, dat hij zijn leven lang zou moeten aflossen. Dit zorgde ervoor dat de jongen geen toekomstperspectief had en dat zijn verslaving in stand bleef. Op een dag bezocht hem een rijke oom. Hij had zijn neef zo lief, dat hij hem …

GraceHulpverlener
StockSnap_BCDPPZ8SPS

Gevangen

Grace Geloof 10 Reacties

‘De HEER bevrijdt de gevangenen’ Psalm 146:7   Lieve zussen, We lezen in de bijbel dat God opkomt voor de zwakken. Hij wil een Vader zijn, juist voor de mensen die zich moeilijk staande kunnen houden in de maatschappij. Zo is God ook de Bevrijder van de gevangenen. Gaat het hier over mensen die een misdaad hebben begaan en daarvoor …

GraceGevangen
sun-1651316_1280

Als alles op z’n plaats valt

Grace Geloof 3 Reacties

‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ Lucas 24:32   Lieve zussen, Misschien heb jij het ook wel eens meegemaakt. Je loopt maar te piekeren over het geloof en de bijbel. Je wilt het begrijpen, maar het lukt niet. Je voelt je verward en teleurgesteld. Het lijkt wel of God zichzelf …

GraceAls alles op z’n plaats valt
IMG_0763-web

Dag van barmhartigheid

Grace Geloof 4 Reacties

‘… maar de barmhartigheid overwint het oordeel.’ Jakobus 2:13     Lieve zussen, Heb jij ook wisselende gevoelens als je aan Golgotha denkt? Verdriet… schuldgevoel… afschuw… En tegelijk dankbaarheid en blijdschap! Geen wonder… Het was immers een dag van uitersten. Een dag van oordeel… En tegelijk een dag van genade. Daar op de heuvel Golgotha gebeurde iets dat alles veranderen zou. Toen …

GraceDag van barmhartigheid
StockSnap_2M341OE3OP

Goddelijk initiatief

Grace Geloof 2 Reacties

‘Jezus wist precies wat er met Hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’ Ze antwoordden: ‘Jezus uit Nazaret.’ ‘Ik ben het,’ zei Jezus, terwijl Judas, zijn verrader, erbij stond. Toen Hij zei: ‘Ik ben het,’ deinsden ze achteruit en vielen op de grond.’ Johannes 18:4-6     Lieve zussen, Het is niet te bevatten …

GraceGoddelijk initiatief
beach-1326656_1280

Oogappel

Grace Geloof 5 Reacties

‘Is Efraïm niet mijn geliefde zoon, is hij niet mijn oogappel? Telkens als Ik over hem spreek rijst zijn beeld in mij op, dan raak Ik diep bewogen. Ik móet mij over hem ontfermen – spreekt de HEER.’ Jeremia 31:20   Lieve zussen, Liefde kan zó diep gaan, dat het bijna pijn doet. Kijk eens naar een liefhebbende vader. Hij …

GraceOogappel