StockSnap_5KKG0RMWOA

Onderweg

Grace Geloof 5 Reacties

‘Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar U.’ Psalm 84:6     Lieve zussen, Op maandagmorgen staan we er doorgaans niet bij stil dat ons leven er aan het eind van de week wel eens compleet anders uit kan zien. Het kan zijn dat je leven ’s maandags in een impasse zit. Maar …

GraceOnderweg
StockSnap_TERJRC99AL

Ga met me mee, God

Grace Geloof 2 Reacties

‘De HEER antwoordde: ‘Moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen?’ Mozes zei: ‘Als U niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Hoe zou moeten blijken dat U mij goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij U met ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volken die de aarde …

GraceGa met me mee, God
Psalm-119,105

Het licht op mijn pad

Grace Geloof 3 Reacties

‘Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.’ Psalm 119:105   Lieve zussen, Ik schrijf vaak over onze levensreis. We zijn samen onderweg naar ons gezamenlijke Thuis. De reis is vaak niet gemakkelijk. Overal duiken hindernissen op. Het kan zo moeilijk zijn om op het juiste spoor te blijven. Zonder God zouden we verloren zijn! …

GraceHet licht op mijn pad
chloe-si-39644

Steeds hoger

Grace Geloof 6 Reacties

‘De weg van de rechtvaardigen is stralend als de zon, die opkomt, hoger klimt, totdat de dag zijn licht verspreidt. De weg van goddelozen is alleen maar duisternis, ze struikelen, en weten niet waarover’ Spreuken 4:18,19     Lieve zussen, Het is altijd prachtig om het morgenlicht te zien gloren. Die mooie zachte kleuren in het oosten… Langzaam wordt het …

GraceSteeds hoger
beach-17478_1280

Mijn hemelse prijs

Grace Geloof 7 Reacties

‘Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten.’ Filippenzen 3:14,15     Lieve zussen, Heb je wel eens meegedaan aan een hardloopwedstrijd? Dan weet je hoe zwaar dat is. Maar wat ben je trots als je de finish hebt bereikt! Je inspanningen …

GraceMijn hemelse prijs
Wat-ik-dankbaar-geef

Teruggeven

Grace Geloof 2 Reacties

‘Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te staan? Alles is van U afkomstig, en wat wij U schenken komt uit uw hand. ‘ 1 Kronieken 29:14     Lieve zussen, David leert ons iets moois over geven. Ons offer is eigenlijk geen gift. Het is iets aan God …

GraceTeruggeven
freely-10064

Samenwerken

Grace Geloof 5 Reacties

‘Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.’ Prediker 4:9     Lieve zussen, …

GraceSamenwerken
beach-193786_1280

Kijk eens achterom

Grace Geloof 11 Reacties

‘Na afloop plaatste Samuël tussen Mispa en Sen een steen en noemde die Eben-Haëzer. ‘Want,’ verklaarde hij, ‘tot hier toe heeft de HEER ons geholpen.’ 1 Samuël 7:12     Lieve zussen, Er staat vaak in de bijbel dat we onze blik op onze eindbestemming gericht moeten houden. Het vooruitzicht, de prijs die op ons wacht, mag ons motiveren om …

GraceKijk eens achterom
Elkaar-vormen

Vonken

Grace Geloof 6 Reacties

‘Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.’ Spreuken 27:17   Lieve zussen, Vandaag krijgen we weer een mooie les uit Spreuken. We leren opnieuw dat we elkaar nodig hebben. God geeft ons aan elkaar. Niet alleen om elkaar te helpen en te troosten. Maar ook om elkaar te vormen en te helpen ontwikkelen… Denk je …

GraceVonken