david-marcu-45275

Doordrenkt

Grace Geloof 3 Reacties

Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst …

GraceDoordrenkt
StockSnap_85D4IPPQ98

God helpt je verder

Grace Geloof 13 Reacties

‘Maar God geeft moed aan wie terneergeslagen is, en door de komst van Titus heeft hij ook ons moed gegeven.’ 2 Korintiërs 7:6       Lieve zussen, Soms zijn er periodes in je leven dat je veel zorgen hebt. Je kunt niet meer over de problemen heen kijken en voelt je moedeloos. Ook Paulus kende zulke tijden. Hij had een …

GraceGod helpt je verder
StockSnap_2N3JEIPI3K

Het komt goed

Grace Geloof 8 Reacties

‘Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft Hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput,  zelfs sterke helden struikelen, maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht …’ Jesaja 40:29-31     Lieve zussen, Als je in een moeilijke situatie zit, …

GraceHet komt goed
chloe-si-39644

Steeds hoger

Grace Geloof 6 Reacties

‘De weg van de rechtvaardigen is stralend als de zon, die opkomt, hoger klimt, totdat de dag zijn licht verspreidt. De weg van goddelozen is alleen maar duisternis, ze struikelen, en weten niet waarover’ Spreuken 4:18,19     Lieve zussen, Het is altijd prachtig om het morgenlicht te zien gloren. Die mooie zachte kleuren in het oosten… Langzaam wordt het …

GraceSteeds hoger
beach-17478_1280

Mijn hemelse prijs

Grace Geloof 7 Reacties

‘Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten.’ Filippenzen 3:14,15     Lieve zussen, Heb je wel eens meegedaan aan een hardloopwedstrijd? Dan weet je hoe zwaar dat is. Maar wat ben je trots als je de finish hebt bereikt! Je inspanningen …

GraceMijn hemelse prijs
IMG_9206.jpg-web

Alleen door God

Grace Geloof 7 Reacties

‘Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.’ (NBV) ‘Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.’ (NBG-vert. 1951) Filippenzen 4:13   Lieve zussen, Een prachtige en overbekende uitspraak van Paulus. Opwekkingslied 122, dat letterlijk deze tekst heeft, was jaren geleden het lievelingslied van mijn klas. Bijna elke morgen werd de canon vol overgave gezongen, …

GraceAlleen door God
stocksnap_vru2c8t6l1

Nieuwe week

Grace Geloof 2 Reacties

‘Wij verwachten vol verlangen de HEER, Hij is onze hulp en ons schild. Ja, om Hem is ons hart verblijd, op zijn heilige naam vertrouwen wij. Schenk ons uw trouw, HEER, op U is al onze hoop gevestigd.’ Psalm 33:20-22     Lieve zussen, Maandagmorgen… Een morgen waarop je verdergaat waar je vorige week gebleven was. De zondag is net …

GraceNieuwe week
cs4finsk2c4-annie-spratt

Mijn gebed voor jou

Grace Geloof 4 Reacties

‘Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en zegt.’ 2 Tessalonicenzen 2:16,17   Lieve zussen, We zijn de tweede Adventsweek ingegaan. Dat we als geredde mensen mogen leven, verandert …

GraceMijn gebed voor jou
ps-36

Een stroom van vreugden

Grace Geloof 15 Reacties

‘Hoe kostbaar is uw liefde, God! In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen, zij laven zich aan de overvloed van uw huis, U lest hun dorst met een stroom van vreugden,…’ Psalm 36:8,9   Lieve zussen, We mogen bij God onze honger stillen en onze dorst lessen. David schrijft dat God ons zelfs ‘een stroom van vreugden’ geeft! …

GraceEen stroom van vreugden