Veranderen-vraagt

Veranderen

Grace Levenswijsheid 1 Reactie

Lieve zussen, Waarom is veranderen zo moeilijk? We laten alles (onbewust) maar liever bij het oude… Zelfs als de situatie waarin we ons bevinden ons erg ongelukkig maakt. Bij verandering zullen we iets moeten opgeven. Denk maar eens aan het feit dat afvallen zo moeilijk blijkt te zijn. Als je je gewicht wilt veranderen, zul je dus je oude leefgewoontes moeten …

GraceVeranderen
aaron-burden-102016

Jezus bidt

Grace Geloof 8 Reacties

‘Ik bid niet alleen voor hen (de leerlingen), maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader.’ Johannes 17:20,21   Lieve zussen, Wist je dat Jezus zélf voor ons gebeden heeft, vlak voor Hij stierf? Zijn gebed is zó bemoedigend en rustgevend, juist nu er veel angst en schrik heerst in de wereld. Jezus …

GraceJezus bidt
beach-17478_1280

Mijn hemelse prijs

Grace Geloof 7 Reacties

‘Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten.’ Filippenzen 3:14,15     Lieve zussen, Heb je wel eens meegedaan aan een hardloopwedstrijd? Dan weet je hoe zwaar dat is. Maar wat ben je trots als je de finish hebt bereikt! Je inspanningen …

GraceMijn hemelse prijs
IMG_9206.jpg-web

Alleen door God

Grace Geloof 7 Reacties

‘Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.’ (NBV) ‘Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.’ (NBG-vert. 1951) Filippenzen 4:13   Lieve zussen, Een prachtige en overbekende uitspraak van Paulus. Opwekkingslied 122, dat letterlijk deze tekst heeft, was jaren geleden het lievelingslied van mijn klas. Bijna elke morgen werd de canon vol overgave gezongen, …

GraceAlleen door God
u2l0qbbw9jo-kacper-szczechla

Een wonderlijk effect

Grace Geloof 6 Reacties

‘Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar Mij terug, niet zonder eerst …

GraceEen wonderlijk effect
stocksnap_vru2c8t6l1

Nieuwe week

Grace Geloof 2 Reacties

‘Wij verwachten vol verlangen de HEER, Hij is onze hulp en ons schild. Ja, om Hem is ons hart verblijd, op zijn heilige naam vertrouwen wij. Schenk ons uw trouw, HEER, op U is al onze hoop gevestigd.’ Psalm 33:20-22     Lieve zussen, Maandagmorgen… Een morgen waarop je verdergaat waar je vorige week gebleven was. De zondag is net …

GraceNieuwe week
cs4finsk2c4-annie-spratt

Mijn gebed voor jou

Grace Geloof 4 Reacties

‘Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en zegt.’ 2 Tessalonicenzen 2:16,17   Lieve zussen, We zijn de tweede Adventsweek ingegaan. Dat we als geredde mensen mogen leven, verandert …

GraceMijn gebed voor jou
jetty-768581_1280

Baan voor mij een weg

Grace Geloof 18 Reacties

‘Luid roep ik God, ik schreeuw het uit, luid roep ik God – dat Hij mij hoort. Op de dag van mijn nood zoek ik de Heer, bij nacht hef ik mijn handen, rusteloos, mijn ziel laat zich niet troosten. (…) Door de zee liep uw weg, door de wijde wateren uw pad, maar uw voetsporen bleven onzichtbaar.’ Psalm 77:2,3, …

GraceBaan voor mij een weg
sunflower-1591509_1280

God antwoordt

Grace Geloof 11 Reacties

‘Toen ik U aanriep, hebt U geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt.’ Psalm 138:3   Lieve zussen, Psalm 138 is een blij loflied van David. Vol vertrouwen jubelt hij: ‘Toen ik U aanriep, hebt U geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt.’ David heeft ervaren dat God naar hem luisterde en hem antwoordde. Geen wonder dat hij een loflied maakte! Je zou bijna …

GraceGod antwoordt