ben-white-165037-web

Hartewens

Grace Geloof 4 Reacties

Bijbelgedeelte: 1 Koningen 3:2-14 Het beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg, en hij zei tegen hem: ‘Omdat je hierom vraagt – niet om een lang leven of grote rijkdom of de dood van je vijanden, maar om het vermogen om te luisteren en te onderscheiden tussen recht en onrecht – zal ik je wens vervullen.’  (vers 10,11)         Lieve zussen, Soms …

GraceHartewens
kelly-sikkema-382044-xxx

Gered en geroepen

Grace Geloof 4 Reacties

Bijbelgedeelte: 2 Timoteüs 1:1-10 Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. (vers 9)       Lieve zussen, Als de tijd kostbaar is en het afscheid nadert, praat je niet over koetjes en kalfjes. Dan zeg je wat er nog gezegd moet worden… De …

GraceGered en geroepen
kari-shea-110409

In Gods handen

Grace Geloof 3 Reacties

Bijbelgedeelte: Handelingen 20:32-38 Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die Hem toebehoren. (vers 32)       Lieve zussen, Een ‘zus’ schreef me dat ze al jaren contact had met een vluchtelingengezin. Ze had veel met hen over God …

GraceIn Gods handen
christmas-2871064_1280

Schitter

Grace Advent, Geloof 3 Reacties

Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Filippenzen 2:14,15       Lieve zussen, We moeten als sterren zijn, heldere fonkelende sterren in het donker. Het is namelijk niet best op deze wereld, zegt Paulus. …

GraceSchitter
light-1265541_1280

Op Gods moment

Grace Advent, Geloof 2 Reacties

Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd. Lucas 1:5-7 …

GraceOp Gods moment
biel-morro-205580

Allemaal dezelfde opdracht

Grace Advent, Geloof 9 Reacties

‘Hij moet groter worden en ik kleiner.’ Johannes 3:30       Lieve zussen, Johannes, de zoon van Zacharias en Elisabet, wist dat zijn taak er bijna op zat. Steeds minder mensen kwamen naar hem toe om zich te laten dopen. Maar ondertussen nam de aandacht voor Jezus toe! Johannes was er alleen maar blij mee. Dit was immers precies …

GraceAllemaal dezelfde opdracht
IMG_0438-web

Mijn bijdrage

Grace Geloof 4 Reacties

‘Dus geef naar vermogen. Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt. Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn.’ 2 Korintiërs 8:12,13       Lieve zussen, De decembermaand nadert. De acceptgiro’s van allerlei …

GraceMijn bijdrage
alex-boyd-336219

God ziet je offer

Grace Geloof 2 Reacties

Toen hij opkeek, zag hij hoe rijken hun giften in de offerkist kwamen werpen.  Hij zag ook dat een arme weduwe er twee muntjes in gooide, en hij zei: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer gegeven dan alle anderen. Want de anderen hebben iets van hun overvloed geofferd, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze nodig …

GraceGod ziet je offer
nine-kopfer-313608

Je oogst

Grace Geloof 6 Reacties

Want wie wind zaait zal storm oogsten. Hosea 8:7       Lieve zussen, De profeet Hosea heeft een ernstige waarschuwing voor het volk Israël. Ze nemen het leven met God niet serieus. Ze dóen alsof ze God dienen en denken dat schijnheilige rituelen Hem wel tevreden zullen stellen. Ze durven zelfs vroom te roepen: ‘O God, u bent toch de onze? …

GraceJe oogst