victoria-bilsborough-392402

Niemand is aan U gelijk

Grace Geloof 5 Reacties

Een zoon eert zijn vader, een dienaar zijn heer. Als ik jullie vader ben, waar is dan je eerbied voor mij; als ik jullie heer ben – zegt de HEER van de hemelse machten –, waar is dan je ontzag voor mij? Maleachi 1:6       Lieve zussen, Ik kreeg een mailtje met de vraag: ‘Mag ik God zien …

GraceNiemand is aan U gelijk
StockSnap_80E7C82FD2

God weet dat het niet meevalt

Grace Geloof 3 Reacties

Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. De mens – zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; de plek waar hij stond, kent hem niet meer. Psalm 103:14-16       Lieve zussen, Soms kun …

GraceGod weet dat het niet meevalt
annie-spratt-209137

Breekbare vaas

Grace Geloof 14 Reacties

Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. 2 Korintiërs 4:7       Lieve zussen, ‘Ik voel me een waardeloze christen,’ schreef een zus. ‘Steeds val ik terug in mijn oude fouten.’ ‘Ik denk dat God niets aan mij heeft,’ schreef een …

GraceBreekbare vaas
girl-1578305_1280

Onze plaats

Grace Geloof 8 Reacties

Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. ‘Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit zijn raadsman?’ Romeinen 11:33,34       Lieve zussen, Wil je Gods wegen ook zo graag begrijpen en kunnen verklaren? Als we dat niet kunnen, worden we al snel bang of zelfs boos. …

GraceOnze plaats
garden-1290908_1280

Koninklijke positie

Grace Geloof 8 Reacties

‘Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door U daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, het mensenkind dat U naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten …

GraceKoninklijke positie