biel-morro-205580

Allemaal dezelfde opdracht

Grace Advent, Geloof 9 Reacties

‘Hij moet groter worden en ik kleiner.’ Johannes 3:30       Lieve zussen, Johannes, de zoon van Zacharias en Elisabet, wist dat zijn taak er bijna op zat. Steeds minder mensen kwamen naar hem toe om zich te laten dopen. Maar ondertussen nam de aandacht voor Jezus toe! Johannes was er alleen maar blij mee. Dit was immers precies …

GraceAllemaal dezelfde opdracht
alex-boyd-336219

God ziet je offer

Grace Geloof 2 Reacties

Toen hij opkeek, zag hij hoe rijken hun giften in de offerkist kwamen werpen.  Hij zag ook dat een arme weduwe er twee muntjes in gooide, en hij zei: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer gegeven dan alle anderen. Want de anderen hebben iets van hun overvloed geofferd, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze nodig …

GraceGod ziet je offer
ben-white-165037-web

Mijn hartewens

Grace Geloof 3 Reacties

Het beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg, en hij zei tegen hem: ‘Omdat je hierom vraagt – niet om een lang leven of grote rijkdom of de dood van je vijanden, maar om het vermogen om te luisteren en te onderscheiden tussen recht en onrecht – zal ik je wens vervullen.’ 1 Koningen 3:10,11         Lieve zussen, Soms kan ons …

GraceMijn hartewens
greg-raines-50574

In Gods handen

Grace Geloof 7 Reacties

Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die Hem toebehoren. Handelingen 20:32       Lieve zussen, Een ‘zus’ schreef me dat ze al jaren contact had met een vluchtelingengezin. Ze had veel met hen over God gesproken. Toen werd …

GraceIn Gods handen
grain-1929944_1280

Jouw opbrengst

Grace Geloof 4 Reacties

Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Matteüs 13:8     Lieve zussen, We kennen allemaal de gelijkenis van de Zaaier. Zaad dat in goede grond valt, zal zich vermenigvuldigen, zei Jezus. Hij zag al die mensen die naar Hem luisterden. Hij wist hoe het zaad van …

GraceJouw opbrengst
pear-1624494_1280

Vergelijken

Grace Geloof 11 Reacties

 Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan. Galaten 6:4     Lieve zussen, Jezelf vergelijken met een ander… Dat doen we helaas veel te vaak. We maken onszelf er alleen maar ongelukkig mee. We worden er onzeker en faalangstig van. We zijn …

GraceVergelijken
flower-399409_1280

Bloeien bij God

Grace Geloof 12 Reacties

‘Dit zegt Hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid – heilig is zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal Ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt.’ Jesaja 57:15     Lieve zussen, Ik zag eens een documentaire over de Holocaust. ‘Het is niet …

GraceBloeien bij God
IMG_8810_bewerkt-web

Jij bent een sterke vrouw

Grace Grace 7 Reacties

Tijdens het bladeren in de bijbel stuit ik voor de zoveelste keer op Spreuken 31: het loflied op de sterke vrouw. Opmerkelijk genoeg ligt er een boekenleggertje bij dit hoofdstuk. En ik weet niet precies waarom… Ter bemoediging? Of… Ik voel me krimpen. Wat een dijk van een vrouw wordt er in Spreuken 31 beschreven! ‘Zij is vol daadkracht, onvermoeibaar …

GraceJij bent een sterke vrouw