magnifying-glass-479742_1280

Je focus op het goede

Grace Geloof 9 Reacties

‘Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.’ Filippenzen 4:8     Lieve zussen, Je kent vast de spreuk: ‘Wat je aandacht geeft, groeit.’ Het is zo waar! …

GraceJe focus op het goede
aaron-burden-102016

Jezus bidt

Grace Geloof 8 Reacties

‘Ik bid niet alleen voor hen (de leerlingen), maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader.’ Johannes 17:20,21   Lieve zussen, Wist je dat Jezus zélf voor ons gebeden heeft, vlak voor Hij stierf? Zijn gebed is zó bemoedigend en rustgevend, juist nu er veel angst en schrik heerst in de wereld. Jezus …

GraceJezus bidt
KOM-MIJN-ONGELOOF-TE-HULP-web

Sterk door gebed

Grace Geloof 4 Reacties

‘Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar Ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken.’ Lukas 22:31,32     Lieve zussen, Satan weet precies wanneer en hoe hij ons benaderen moet. Hij weet …

GraceSterk door gebed
sun-811699_1280

De dief en de Herder

Grace Geloof 3 Reacties

‘Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.’ Johannes 10:10     Lieve zussen, ‘Ik ben de Goede Herder! De Goede Herder heeft zelfs zijn leven voor de kudde over!’ Deze emotionele woorden sprak Jezus, toen Hij waarschuwde voor de Farizeeën. Deze godsdienstige …

GraceDe dief en de Herder
1zr3wnstnvy-aaron-burden

Elkaar naderen

Grace Geloof 8 Reacties

‘Nader tot God, dan zal Hij tot u naderen.’ Jakobus 4:8     Lieve zussen, Ik zie mezelf nog zitten: een 11-jarig schoolmeisje, ingespannen bezig met het ontwerp voor een boekenlegger. Als de meester van de klas ons een bijbeltekst wilde meegeven, deed hij dat op een creatieve manier. Met prachtige krulletters tekende ik: ‘Nader tot God, en Hij zal …

GraceElkaar naderen
nxsuby4v_nq-i-m-priscilla

Het recht zal stralen

Grace Geloof 5 Reacties

‘Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon.’ Psalm 37:5, 6   Lieve zussen, Onrecht. Overal is onrecht. Op grote schaal, veroorzaakt door de machthebbers van deze wereld. En in ons persoonlijke leven, door de mensen om …

GraceHet recht zal stralen
stocksnap_bbx50h7qez

Wereldwijd

Grace Geloof 14 Reacties

‘Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.’ Matteüs 24:14   Lieve zussen, Misschien kijk je ook wel eens bezorgd naar je kinderen. Ze zijn druk in de weer met hun telefoon of computer. Ze groeien op in een wereld zonder grenzen. Waar zijn ze nog …

GraceWereldwijd
verrekijker

Midden in de strijd

Grace Geloof 4 Reacties

  ‘Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.’ Efeziërs 6:12,13   Lieve zussen, Wat een onrust overal! Amerika is …

GraceMidden in de strijd
sea-758165_1280

Een vreemdeling

Grace Grace 3 Reacties

Lieve zussen, Heb jij dat ook? Vaak voel ik mij ‘een vreemdeling in een vreemd land’. Dat is een verwarrende en verdrietige gewaarwording. Vooral omdat er in mijn land zoveel mensen zijn van wie ik houd. Omdat er zoveel mooie dingen zijn waarvan ik geniet. Toch voel ik me ontheemd. De taal en cultuur die mij omringen, bevreemden me, verbijsteren …

GraceEen vreemdeling
air-17306_1920

Verhef U!

Grace Geloof 7 Reacties

Lieve zussen, De aanslag in Nice is één van de vele vreselijke gebeurtenissen van de laatste tijd. We zien het bijna dagelijks voorbij komen op het journaal. Schietpartijen in de VS, aanslagen in Irak, in Israël, in Afrikaanse landen. En nog steeds de vele (boot)vluchtelingen… Vandaag plaats ik een bemoediging uit mijn boekje ‘Onderweg’. Want… wat bid ik vaak: ‘Verhef …

GraceVerhef U!