StockSnap_7Z6KMAH2W5--web

Het sterkste wapen

Grace Geloof 5 Reacties

Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: ‘Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.’ Matteüs 4:10       Lieve zussen, We weten allemaal dat de satan een leugenaar is. Hij wordt zelfs in de Bijbel ‘de vader van de leugen’ genoemd. Nog erger is dat hij zijn leugens vaak in de waarheid verpakt. …

GraceHet sterkste wapen
magnifying-glass-479742_1280

Je focus op het goede

Grace Geloof 9 Reacties

‘Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.’ Filippenzen 4:8     Lieve zussen, Je kent vast de spreuk: ‘Wat je aandacht geeft, groeit.’ Het is zo waar! …

GraceJe focus op het goede
aaron-burden-102016

Jezus bidt

Grace Geloof 8 Reacties

‘Ik bid niet alleen voor hen (de leerlingen), maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader.’ Johannes 17:20,21   Lieve zussen, Wist je dat Jezus zélf voor ons gebeden heeft, vlak voor Hij stierf? Zijn gebed is zó bemoedigend en rustgevend, juist nu er veel angst en schrik heerst in de wereld. Jezus …

GraceJezus bidt
KOM-MIJN-ONGELOOF-TE-HULP-web

Sterk door gebed

Grace Geloof 4 Reacties

‘Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar Ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken.’ Lukas 22:31,32     Lieve zussen, Satan weet precies wanneer en hoe hij ons benaderen moet. Hij weet …

GraceSterk door gebed
sun-811699_1280

De dief en de Herder

Grace Geloof 3 Reacties

‘Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.’ Johannes 10:10     Lieve zussen, ‘Ik ben de Goede Herder! De Goede Herder heeft zelfs zijn leven voor de kudde over!’ Deze emotionele woorden sprak Jezus, toen Hij waarschuwde voor de Farizeeën. Deze godsdienstige …

GraceDe dief en de Herder
1zr3wnstnvy-aaron-burden

Elkaar naderen

Grace Geloof 8 Reacties

‘Nader tot God, dan zal Hij tot u naderen.’ Jakobus 4:8     Lieve zussen, Ik zie mezelf nog zitten: een 11-jarig schoolmeisje, ingespannen bezig met het ontwerp voor een boekenlegger. Als de meester van de klas ons een bijbeltekst wilde meegeven, deed hij dat op een creatieve manier. Met prachtige krulletters tekende ik: ‘Nader tot God, en Hij zal …

GraceElkaar naderen
nxsuby4v_nq-i-m-priscilla

Het recht zal stralen

Grace Geloof 5 Reacties

‘Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon.’ Psalm 37:5, 6   Lieve zussen, Onrecht. Overal is onrecht. Op grote schaal, veroorzaakt door de machthebbers van deze wereld. En in ons persoonlijke leven, door de mensen om …

GraceHet recht zal stralen