priscilla-du-preez-234144

Staak de strijd

Grace Geloof 11 Reacties

Bijbelgedeelte: Psalm 46 ‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’ De HEER van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob’ (vers 11,12)     Lieve zussen, Je bent nergens veiliger dan wanneer je schuilt bij de HEER van de hemelse machten, schrijft de dichter …

GraceStaak de strijd
lil 1

Overal om je heen

Grace Geloof 6 Reacties

Bijbelgedeelte: Romeinen 1:19-23 ‘Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar.’ (vers 20)       Lieve zussen, Toen ik gisteren door de tuin liep, zag ik ineens kleine groene puntjes uit de aarde steken. Het begin van mijn tulpen! Wat een wonder dat ze voor …

GraceOveral om je heen
last-samurai-391286

Onmeetbaar

Grace Geloof 5 Reacties

Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem …

GraceOnmeetbaar
Job-40,2

Almachtig

Grace Geloof 7 Reacties

Nu antwoordde Job de HEER: ‘Ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is.’ Job 42:1,2       Lieve zussen, Gisteren kreeg ik meerdere berichtjes n.a.v. de overdenking Met de moed der hoop. Dat geeft weer aan hoe moeilijk dit thema voor ons is. We proberen logische verklaringen te vinden voor het feit …

GraceAlmachtig