blackbird-542460_1280

Te veel om op te noemen

Grace Geloof 5 Reacties

Bijbelgedeelte: Psalm 40 Veel wonderen hebt u verricht, veel goeds voor ons besloten, HEER, mijn God. Niemand is te vergelijken met u! Wil ik erover spreken, ervan verhalen, het is te veel om op te sommen. (vers 6)       Lieve zussen, Geloof jij in wonderen? Misschien heb je zelf wel eens een wonder meegemaakt. Bijvoorbeeld dat iemand beter …

GraceTe veel om op te noemen
StockSnap_76X7PJUIMF

Blind vertrouwen

Grace Geloof 6 Reacties

Bijbelgedeelte: 2 Korintiërs 5:1-10 We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. (vers 7)       Lieve zussen, Op God vertrouwen kan best moeilijk zijn. Vooral omdat het om blindelings vertrouwen gaat. Het is geloven, zonder te zien. Op God vertrouwen voelt alsof je geblinddoekt door een bos loopt. Iemand loopt achter je en zegt: ‘Ik leidt je wel. …

GraceBlind vertrouwen
freely-36897

Wat God van mij vindt

Grace Geloof 3 Reacties

Bijbelgedeelte: 1 Korintiërs 4:1-5 ‘Maar hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt interesseert me niet, en hoe ik over mezelf oordeel telt evenmin. (…) Het is de Heer die over mij oordeelt.’ (vers 3,4)     Lieve zussen, We vinden het vaak erg belangrijk hoe anderen over ons denken. Elk mens heeft een diepe behoefte aan bevestiging en waardering. En …

GraceWat God van mij vindt
aditya-saxena-410663

Blijde vrijheid

Grace Geloof 3 Reacties

Bijbelgedeelte: Romeinen 10:1-13 Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen, want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’ Romeinen 10:12,13         Lieve zussen, Een niet-gelovig meisje zei tegen haar gelovige klasgenote: ‘Ik snap niets van jullie geloof. Ik leef vrij en blij. Ik heb een fijn leven. Maar jullie zijn zo angstig …

GraceBlijde vrijheid
andy-omvik-295479

Hem behoren wij toe

Grace Geloof 3 Reacties

Een rund herkent zijn meester, een ezel kent zijn voederbak, maar Israël mist elk inzicht, mijn volk leeft in onwetendheid. Jesaja 1:3       Lieve zussen, Ken je het gezegde ‘het paard ruikt de stal’? Dieren kennen hun baas maar al te goed! Ze weten op welke plaats het voer op hen ligt te wachten. Ze kennen de stem van hun …

GraceHem behoren wij toe
GOD-ANTWOORDT-JE

De voetstappen van Jezus

Grace Geloof 9 Reacties

‘Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, …

GraceDe voetstappen van Jezus
christmas-2871064_1280

Schitter

Grace Advent, Geloof 3 Reacties

Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Filippenzen 2:14,15       Lieve zussen, We moeten als sterren zijn, heldere fonkelende sterren in het donker. Het is namelijk niet best op deze wereld, zegt Paulus. …

GraceSchitter
aaron-burden-427784

Twee gelovige zussen

Grace Advent, Geloof 3 Reacties

Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. Lucas 1:39,40       Lieve zussen, Zo’n 2000 jaar geleden zaten er twee ‘zussen’ bij elkaar, Maria en Elisabet. Wat zal dat een bijzonder samenzijn zijn geweest. Ze raakten vast niet uitgepraat over de …

GraceTwee gelovige zussen
yeshi-kangrang-296068

Op doorreis

Grace Advent, Geloof 4 Reacties

Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. Hebreeën 11:13.14       Lieve zussen, ‘Zo arm werd de …

GraceOp doorreis