girl-811601_1280

Schitteren als sterren

Grace Geloof 5 Reacties

Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Filippenzen 2:14,15       Lieve zussen, We moeten als sterren zijn, heldere fonkelende sterren in het donker. Het is namelijk niet best op deze wereld, zegt Paulus. …

GraceSchitteren als sterren
christin-hume-311296

Goedmaken

Grace Geloof 5 Reacties

Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Matteüs 5:23,24       Lieve zussen, Laatst vertelde iemand mij dat ze een nare confrontatie met …

GraceGoedmaken
StockSnap_FV0B798CHP

Nooit met lege handen

Grace Geloof 5 Reacties

‘Na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van de HEER, waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. Diep bedroefd bad Hanna tot de HEER.’ 1 Samuël 1:9,10     Lieve zussen, Soms is het moeilijk om naar de kerk te gaan en je te concentreren op de dienst. Je hoofd zit vol …

GraceNooit met lege handen
leon-seierlein-45924

Boosheid

Grace Geloof 3 Reacties

‘Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid.’ Efeziërs 4:26     Lieve zussen, Mag een christen boos worden? Sommigen denken dat boosheid een onchristelijke emotie is. Je zou je boze gevoelens zoveel mogelijk de kop in moeten drukken. Als boosheid betekent dat je de ander haat en schade wilt toebrengen, is dit …

GraceBoosheid
aaron-burden-102016

Jezus bidt

Grace Geloof 8 Reacties

‘Ik bid niet alleen voor hen (de leerlingen), maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader.’ Johannes 17:20,21   Lieve zussen, Wist je dat Jezus zélf voor ons gebeden heeft, vlak voor Hij stierf? Zijn gebed is zó bemoedigend en rustgevend, juist nu er veel angst en schrik heerst in de wereld. Jezus …

GraceJezus bidt
VROEGER,-VANDAAG-en-MORGEN--Twijfel-web

Sleur of stabiliteit

Grace Geloof 6 Reacties

‘Hij (Jezus) kwam ook in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge.’ Lukas 4:16   Lieve zussen, Misschien ga jij vandaag ook naar de kerk. Je vraagt je eigenlijk nooit af of je wel of niet zult gaan. Nee, je gaat gewoon. Zoals elke week. Het is een gewoonte. Het hoort bij …

GraceSleur of stabiliteit
sun-811699_1280

De dief en de Herder

Grace Geloof 3 Reacties

‘Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.’ Johannes 10:10     Lieve zussen, ‘Ik ben de Goede Herder! De Goede Herder heeft zelfs zijn leven voor de kudde over!’ Deze emotionele woorden sprak Jezus, toen Hij waarschuwde voor de Farizeeën. Deze godsdienstige …

GraceDe dief en de Herder
StockSnap_W0BCACRCSF

Troostende herinnering

Grace Geloof 5 Reacties

‘Weemoed vervult mijn ziel nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God – een feestende menigte, juichend en lovend. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.’ Psalm 42:5,6     Lieve zussen, …

GraceTroostende herinnering
freely-10064

Samenwerken

Grace Geloof 5 Reacties

‘Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.’ Prediker 4:9     Lieve zussen, …

GraceSamenwerken
flourish-2031230

De liefde

Grace Geloof 11 Reacties

  Lieve zussen, We kunnen er niet omheen: Valentijnsdag, Het feest van de romantische liefde. Nee, ik ga het niet hebben over romantiek. Dit stukje gaat over DE liefde. De liefde die thuishoort in elke relatie. In elk huwelijk, in gezinnen en families, in vriendschappen en kerkgemeenten. De liefde die thuishoort in de relatie met God. In een leven met …

GraceDe liefde