StockSnap_MSCMYKN409

Verwacht het van God

Grace Geloof 8 Reacties

Bijbelgedeelte: 2 Timoteüs 1:3-10 God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht … (vers 7)       Lieve zussen, Een nieuwe week. We pakken de draad van het gewone leven weer op. Ieder met zijn eigen gedachten, in zijn eigen omstandigheden. Terwijl de één verlangend in de startblokken staat, begint de ander met …

GraceVerwacht het van God
xb78wqk09o

Voelen en weten

Grace Geloof 5 Reacties

Bijbelgedeelte: Psalm 38 ‘Heer, al mijn verlangens zijn u bekend, mijn zuchten is u niet verborgen, mijn hart gaat tekeer, mijn kracht ebt weg, mijn ogen verliezen hun glans.’ (vers 10,11)         Lieve zussen, Misschien ontmoet jij vaak mensen die zich door hun geloof vervuld voelen van blijdschap, kracht en energie. Je hoort ze zeggen: ‘De Geest werkt… ik voel… ik …

GraceVoelen en weten
steinar-engeland-100576

De sluier

Grace Geloof 2 Reacties

‘Neem de sluier van mijn ogen – dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi uw wet is.’ Psalm 119:18     Lieve zussen, Gods Woord is wonderlijk mooi. Dat lazen we ook samen in de afgelopen week. Het Evangelie maakt vrij en blij. Gods richtlijnen wijzen ons de weg naar een leven dichtbij God. Je kunt in plaats van ‘Gods …

GraceDe sluier
jaelynn-castillo-58387-xxx

Peil mij, Heer

Grace Geloof 7 Reacties

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is. Psalm 139:23,24         Lieve zussen, We mogen de nieuwe dag weer samen met God ingaan. Maar we hebben Hem ook nodig om dichtbij Hem te blijven. Dat wist David …

GracePeil mij, Heer
tim-gouw-79563

Geduld

Grace Geloof 2 Reacties

Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid. Spreuken 14:29         Lieve zussen, Geduld is een schone zaak, zegt het spreekwoord. Wat heb je eigenlijk een geluk als je met een geduldig karakter geboren bent! De ene mens is nu eenmaal anders dan de andere. Sommigen hebben een kort lontje …

GraceGeduld
marc-olivier-jodoin-239619

Gods leiding

Grace Geloof 12 Reacties

Bijbelgedeelte: Handelingen 16:6-10  Ze trokken door Frygië en de landstreek Galatië, omdat ze door de heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Asia te verkondigen. Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynië, maar dat stond de Geest van Jezus hun niet toe. (vers 6,7)     Lieve zussen, Misschien heb je ook plannen gemaakt voor deze week. Misschien zelfs …

GraceGods leiding
christy-moyer-130228

De schat

Grace Geloof 9 Reacties

Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. 2 Korintiërs 4:7         Lieve zussen, ‘Ik voel me een waardeloze christen,’ schreef een zus. ‘Steeds val ik terug in mijn oude fouten.’ ‘Ik denk dat God niets aan mij heeft,’ schreef …

GraceDe schat
rain-1563957_1280

Weer schoon

Grace Geloof 3 Reacties

Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig … Psalm 51:12       Lieve zussen, In Psalm 51 gaan we met David door een aangrijpend proces. Hij schreef deze psalm toen hij vreselijke zonden had gedaan: moord en overspel… Bepaald geen kleinigheden! Wat was de koning van Israël, die zoveel van God hield, …

GraceWeer schoon
chris-lawton-262660

Honderd procent

Grace Geloof 4 Reacties

‘Als een goed mens zijn rechtvaardige weg verlaat en kwaad doet, zal hij daardoor sterven; als een slecht mens zijn slechte weg verlaat, Mij trouw is en het goede doet, dan zal hij daardoor leven. Jullie zeggen: ‘De weg van de Heer is onrechtvaardig!’ Volk van Israël, Ik zal ieder van jullie oordelen naar de weg die hij gaat!’ Ezechiël …

GraceHonderd procent
marcelo-matarazzo-389106

Glans

Grace Geloof 4 Reacties

Mozes daalde de Sinai af, met de twee platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de HEER had gesproken. Exodus 34:29       Lieve zussen, Er ligt een nieuwe week voor ons. We mogen weer verdergaan met de persoonlijke taak die God ons geeft. Op onze eigen plaats mogen we …

GraceGlans