book-2319957_1280

Het allerbeste

Grace Geloof 7 Reacties

‘Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken?’ Romeinen 8:32     Lieve zussen, Soms kunnen we zo twijfelen aan het effect van ons bidden, dat we ook met déze instelling bidden. We denken: Ach, ik vraag het God wel, maar het heeft niet veel zin. …

GraceHet allerbeste
aaron-burden-102016

Jezus bidt

Grace Geloof 8 Reacties

‘Ik bid niet alleen voor hen (de leerlingen), maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader.’ Johannes 17:20,21   Lieve zussen, Wist je dat Jezus zélf voor ons gebeden heeft, vlak voor Hij stierf? Zijn gebed is zó bemoedigend en rustgevend, juist nu er veel angst en schrik heerst in de wereld. Jezus …

GraceJezus bidt
KOM-MIJN-ONGELOOF-TE-HULP-web

Sterk door gebed

Grace Geloof 4 Reacties

‘Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar Ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken.’ Lukas 22:31,32     Lieve zussen, Satan weet precies wanneer en hoe hij ons benaderen moet. Hij weet …

GraceSterk door gebed
StockSnap_AXT058OB5I

Zonder twijfel

Grace Geloof 3 Reacties

‘Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen.’ Jakobus 1:6-8     Lieve zussen, Heb je wel eens op het strand gestaan en …

GraceZonder twijfel
mobile-phone-791644_1280

Zuurstof

Grace Geloof 6 Reacties

‘Nog voor het morgenlicht roep ik om hulp, in uw woord stel ik mijn hoop. in de uren van de nacht houd ik mijn ogen geopend en overdenk ik uw woord.’ Psalm 119:147,148   Lieve zussen, Soms kunnen er periodes in je leven zijn, waarin het contact met God op een laag pitje staat. Je hebt niet zoveel behoefte aan …

GraceZuurstof
Matt.6

Nooit lege handen

Grace Geloof 3 Reacties

‘Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven …

GraceNooit lege handen
child-praying-hands-1510773_1280

Gewoonte

Grace Geloof 5 Reacties

 ‘In zijn bovenvertrek had hij (Daniël) in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees Hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was.’ Daniël 6:11   Lieve zussen, Daniël was in ballingschap, ver van zijn geliefde land, ver van Jeruzalem en het (verwoeste) huis van God. Maar dat had geen invloed …

GraceGewoonte