Goede-gewoonte

Als U het wilt

Grace Geloof 5 Reacties

Bijbelgedeelte: Romeinen 1:8-15 HSV ‘Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij, zo mogelijk, door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen.’ (vers 10)       Lieve zussen, In ons gebed mogen we onze verlangens aan God bekend maken. We bidden om een oplossing voor een slopende situatie, …

GraceAls U het wilt
victoria-bilsborough-392402-xxx

Zeker weten

Grace Geloof 17 Reacties

U bent mij altijd tot hulp geweest, verstoot mij niet, verlaat mij niet, God, mijn behoud. Al verlaten mij vader en moeder, de HEER neemt mij liefdevol aan. Psalm 27:9,10     Lieve zussen, Het nieuwe jaar is begonnen. De kalender staat op de eerste van de eerste. Maar in werkelijkheid gaat het leven gewoon verder waar het gisteren gebleven was. Het …

GraceZeker weten
female-865110_1280

Als U het wilt, Heer

Grace Geloof 7 Reacties

Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, zullen er handeldrijven en geld verdienen.’ U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn …

GraceAls U het wilt, Heer
StockSnap_VI3GY3LRD4

Kom, Heer Jezus

Grace Advent, Geloof 8 Reacties

Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God. Micha 7:7     Lieve zussen, Toen ik gisteren langs een bushalte fietste, zag ik een kleumend groepje mensen staan. Ze staarden verlangend dezelfde kant op. De kant waar de bus vandaan moest komen. Ik …

GraceKom, Heer Jezus
marcelo-matarazzo-389106

Glans

Grace Geloof 4 Reacties

Mozes daalde de Sinai af, met de twee platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de HEER had gesproken. Exodus 34:29       Lieve zussen, Er ligt een nieuwe week voor ons. We mogen weer verdergaan met de persoonlijke taak die God ons geeft. Op onze eigen plaats mogen we …

GraceGlans
kyle-broad-29486

Schietgebed

Grace Geloof 12 Reacties

‘Wat is dan je wens?’ vroeg de koning. Ik bad tot de God van de hemel, en antwoordde de koning: ‘Als het de koning goeddunkt, en als u het mij, uw dienaar, toestaat, zend mij dan naar Juda, om de stad te herbouwen waar mijn voorouders begraven liggen.’ Nehemia 2:4,5       Lieve zussen, Zomaar tijdens je werk bidden: ‘God, …

GraceSchietgebed
mia-baker-367260

Helpt bidden wel?

Grace Geloof 8 Reacties

De HEER zei tegen hem: ‘Dit is het land waarvan ik aan Abraham, Isaak en Jakob onder ede heb beloofd dat ik het aan hun nakomelingen zou geven. Ik laat het je nu zien, maar erheen oversteken zul je niet.’ Zo stierf Mozes, de dienaar van de HEER, daar in Moab, zoals de HEER gezegd had. En de HEER begroef …

GraceHelpt bidden wel?
StockSnap_C9E7B4U7QY-(1)

Beeld van koning Jezus

Grace Geloof 1 Reactie

Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper heeft. Hij ontfermt zich over weerlozen en armen, wie arm is, redt hij het leven. Psalm 72:12,13       Lieve zussen, Daar stonden ze op het bordes, netjes om de koning gerangschikt: de leden van ons nieuwe kabinet. Een nieuwe regeerperiode is aangebroken. …

GraceBeeld van koning Jezus
StockSnap_AXT058OB5I

Zonder twijfel

Grace Geloof 7 Reacties

‘Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen.’ Jakobus 1:6-8     Lieve zussen, Heb je wel eens op het strand gestaan en …

GraceZonder twijfel