candle-1240376_1280

Uit de mond van kinderen

Grace Geloof 1 Reactie

candle-1240376_1280Nu hadden de Arameeërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naäman.
Zij zei tegen haar meesteres: ‘Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen.’
2 Koningen 5:2,3

 

 

 

 

Lieve zussen,

We lazen de afgelopen week dat veel gelovigen in het Oude Testament verlangend uitkeken naar de Verlosser, maar zijn komst niet hebben meegemaakt. (Op doorreis)
Ze hielden zich vast aan Gods beloften, zónder dat ze de vervulling daarvan hebben gezien.
Voor hen was het heel hun leven Advent.

Eén van deze geloofsgetuigen was een jong meisje.
Zij was door Syrische legerbenden uit haar ouderlijk huis geroofd.
Als slavinnetje was ze in dienst gekomen van de vrouw van de Syrische generaal Naäman.
Naäman leed aan een ernstige ongeneeslijke ziekte: melaatsheid.

Het meisje wilde haar meester zo graag helpen.
Ze moest denken aan de profeet Elisa, ver weg in haar thuisland.
Hij, de dienaar van God, zou haar meester kunnen genezen!

De profeet Elisa is op een opvallende manier het beeld van Jezus Christus, de komende Redder.
Je kunt in de Bijbel de vergelijkingen opzoeken.
* Elisa wekte een gestorven kind op uit de dood (2 Kon. 4:30-37).
* Hij verzorgde een wonderbare spijziging (2 Kon. 4:42-44).
* Elisa genas een melaatse (2 Kon. 5).

Het was alsof de schaduw van de Redder over het volk was gevallen!
Eeuwen later zou Jezus Christus zulke wonderen doen.

Het slavinnetje van Naäman was een jonge geloofsgetuige.
Ze zei: ‘Was mijn heer maar bij de profeet Elisa – die zou hem wel genezen!’
Hoe kan zo’n kind nou zoiets weten?
Dat kan alleen door de Geest van God, die ook in kinderen werkt.
Soms op zó’n wonderlijke manier, dat volwassenen sprakeloos zijn en moeten erkennen: hier is God aan het werk!
We komen in de Bijbel vaker dat kinderlijk geloof tegen.
Kleine profeten en profetessen, die volwassenen wijzen op Gods beloften.

Advent… uit de mond van een kind.
Het meisje riep haar meester uit de schaduw van de dood… tot de profeet die redden zou.
Zo zijn wíj gered uit de schaduw van de dood, door onze Hoogste Profeet: Jezus!

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Praat mee op Facebook Zussenliefde
Instagram @zussenliefde.nl


Deel dit!Lees ook...

GraceUit de mond van kinderen

Reacties 1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *