yeshi-kangrang-296068

Op doorreis

Grace Advent, Geloof 4 Reacties

yeshi-kangrang-296068Zij allen zijn in geloof gestorven;
wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland.
Hebreeën 11:13.14

 

 

 

Lieve zussen,

‘Zo arm werd de Heiland, voor u en voor mij…’
Een regel uit een bekend kerstliedje dat ik vroeger op school leerde.
Maar de armoede waarin Jezus geboren werd, is niet meer te zien in het Kerstfeest van vandaag.
Om ons heen zien we de overweldigende aandacht voor eten, versieringen en cadeaus.
Het lijkt wel alsof de economie het Kerstfeest van de christenen heeft afgepakt!

O ja, we mogen het zeker gezellig maken!
Maar nooit mogen we vergeten wat Jezus Christus allemaal moest opgeven toen Hij naar de aarde kwam.

In de kerstchaos van deze week kun je je ineens een vreemdeling op aarde voelen.
Net zoals de gelovigen in Hebreeën 11.
Paulus noemt een lange rij gelovigen uit de voorgeslachten van het volk Israël.
Al deze mensen hebben zich vastgehouden aan Gods beloften, zónder dat ze de vervulling daarvan hebben gezien.
Ze keken verlangend uit naar de Verlosser, maar hebben zijn komst niet mogen meemaken.
Ze zijn in het geloof gestorven.
De geloofsgetuigen uit Hebreeën 11 hadden geen zicht op de geschiedenis die voorafging aan de komst van Jezus.
Zo hebben wij geen zicht op déze tijd, voorafgaand aan de tweede komst van Jezus.

Er valt Paulus nog iets op.
De gelovigen uit de vorige generaties keken verder dan dit aardse leven.
Hun blik was gevestigd op de toekomst.
Ze beseften dat deze aarde hun Thuis niet was.
Ze voelden zich vreemdelingen op aarde, op doorreis naar het echte Vaderland.
En ze wisten zeker dat ze dat Vaderland na hun sterven mochten binnengaan!

Ons Vaderland…
Soms licht de Bijbel een tipje van de sluier op.

Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft. (1 Korintiërs 2:9)

Maar het blijft een glimp van wat komen zal.
Het zal mooier zijn dan het rijkst versierde huis.
Het zal liefdevoller zijn dan de meest warme familie en heerlijker dan het zuiverste kerstconcert.
Een Vaderland van een niet te bevatten geluk, vrede en schoonheid.
Een paradijs!

Ook dit jaar mag het weer Kerstfeest zijn.
Ook voor ons, gelovigen die op doorreis zijn!

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Praat mee op Facebook Zussenliefde
Instagram @zussenliefde.nl

Advertentie 'Zussenliefde' 6


Deel dit!Lees ook...

GraceOp doorreis

Reacties 4

 1. Gerry.

  HEB JE GEHOORD…..?

  Heb je gehoord dat eenmaal
  alles vernieuwd zal zijn?
  Heb je gehoord dat Jezus
  borg daarvoor werd in pijn?

  Heb je gehoord dat alles
  aanliep op Hem alleen?
  Heb je’t gehoord en lach je
  ook door je tranen heen?

  Heb je gehoord dat leven
  rijst uit zijn offerdood?
  Heb je ’t gehoord en geef je
  ook Hem je onmacht bloot?

  Heb je gehoord de belofte
  dat Hij eens blinkend keert?
  Heb je ’t gehoord en word je
  ook door verlangen verteerd?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *