StockSnap_VI3GY3LRD4

Kom, Heer Jezus

Grace Advent, Geloof 8 Reacties

StockSnap_VI3GY3LRD4Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen.
Hij zal mij horen, mijn God.
Micha 7:7

 

 

Lieve zussen,

Toen ik gisteren langs een bushalte fietste, zag ik een kleumend groepje mensen staan.
Ze staarden verlangend dezelfde kant op.
De kant waar de bus vandaan moest komen.
Ik dacht ineens aan de christenen over heel de wereld.
We kijken allemaal verlangend dezelfde kant op.
Wanneer zal Jezus terugkomen? Wanneer zal alles nieuw worden?

Deze profetie van Micha zou ons uit het hart gegrepen kunnen zijn!
Israël was een zondige weg ingeslagen en Micha moest hen de komende straf van God meedelen.
Maar direct na deze trieste boodschap mocht hij Gods trouw verkondigen en beloven.
God zou redding geven!
Niet alleen uit de ballingschap die het volk zou moeten ondergaan.
God zou redding geven voor eeuwig.
Het bewijs dat God zijn volk niet zou verlaten was zijn belofte aan David.
Een nakomeling van David zou Koning worden en Gods volk bevrijden.
Niet alleen van aardse vijanden, maar van de doodsvijand de satan!

Daar mocht het volk Israël op hopen.
En daar mogen ook wij naar uitkijken.
Wachten kan lang duren.
Israël heeft eeuwenlang naar de Verlosser uitgekeken.
Gods kinderen wachten nu opnieuw op Jezus’ komst. Voor de laatste keer.

Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER …

Samen mogen we verlangend dezelfde kant opkijken. Naar de toekomst.

… ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen.

De mensen bij de bushalte wisten niet honderd procent zeker dat de bus zou komen.
Ze hadden goede hoop, maar een bus kan pech krijgen.
In dit aardse leven is het nooit zeker of je hoop ook werkelijkheid zal worden.
Het gebeurt regelmatig dat onze hoop de bodem in geslagen wordt.
Maar de hoop die God geeft, houdt honderd procent zekerheid in!

Hij zal mij horen, mijn God.

Ja, God hoort zijn wachtende kinderen roepen.
Hij hoort hen zingen, bidden en fluisteren: ‘Kom Heer Jezus!’ (Openbaring 22:20)
En Hij zal dat gebed verhoren.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Praat mee op Facebook Zussenliefde
Instagram @zussenliefde.nl

Bajesagenda banner 500 -1


Deel dit!Lees ook...

GraceKom, Heer Jezus

Reacties 8

 1. Gerry.

  Op U, mijn Heiland,blijf ik hopen.
  Verlos mij van mijn bange pijn!
  Zie, heel mijn hart staat voor U open
  en wil ,o,Heer uw tempel zijn.
  O Gij, wien aard’ en hemel zingen
  verkwik mij met uw heil’ge gloed.
  Kom met uw zachte glans doordringen,
  o zon van liefde,mijn gemoed!

  Vervul,o Heiland,het verlangen,
  waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
  Ik wil in ootmoed U ontvangen,
  mijn ziel en zinnen zijn bereid.
  Ik blijf op U in liefde staren,
  waar om mij heen de wereld woedt.
  O.mocht ik uwe troost ervaren;
  doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

 2. Margreeth

  1. Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal.
  Dat de Heiland op de wolken, weerkomt met bazuingeschal.
  Welk een vreugde zal het wezen. Als mijn oog Hem schouwen mag,
  en mijn oor Zijn stem zal horen, op die grote, blije dag!

  Refrein
  Welk een uitzicht, Bruidsgemeente! Eeuwig Hem ten eigendom.
  Maranatha blijv’ ons wachtwoord, amen, ja Heer Jezus, kom!

  2. Al de teek’nen onzer dagen zeggen mij: de komst genaakt
  van de Bruigom, die Zijn liefste tot Zich roept en haar volmaakt.
  O, hoe blijde zal ik wezen, op te trekken met die stoet,
  juichend, met ontelb’re zaal’gen onze Bruigom tegemoet!

  3. O, soms voel ‘k een sterk verlangen, heimwee in mijn hart ontstaan;
  ‘k vraag mij af dan, dierb’re Heiland zijt Gij reeds op weg gegaan?
  Neen, het zal niet lang meer duren: Hij verlangt nog meer dan wij.
  Maranatha! Blijve ’t wachtwoord voor een elk, maar ook voor mij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *