seth-reese-427931

God werkt door jou

Grace Advent, Geloof 4 Reacties

seth-reese-427931Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt.
Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft.

Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen
1 Petrus 4:11

 

 

 

Lieve zussen,

Advent: een periode van verwachten en uitzien naar God.
We weten dat we in het laatste deel van de wereldgeschiedenis leven.
Toen Jezus klaar was met zijn werk op aarde, ging Hij terug naar zijn Vader in de hemel.
Nu wachten we op de grote dag waarop Hij terugkomt, het moment waarop de geschiedenis van deze aarde eindigt.

Petrus geeft in zijn brief belangrijke aanwijzingen voor het leven in deze laatste periode van de geschiedenis.
Hoe kunnen we het volhouden in een wereld die zich losmaakt van God?
God geeft ons een belangrijke taak tijdens het wachten, schrijft Petrus.
Hij geeft ons gaven om daarmee voor zijn koninkrijk te werken.
We mogen een spreekbuis van God zijn, een instrument in zijn hand.
Een mooie, maar ook een verantwoordelijke taak.

Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt.

Wees liefdevol en beheerst in je spreken.
Spreek woorden waarin Gods liefde doorklinkt.
Herinner jezelf eraan hoe Jezus Christus tegen zijn naaste sprak.
Je draagt de verantwoordelijkheid voor elk woord dat uit je mond komt!
We weten allemaal hoe snel we hierin falen.
We hebben de kracht van de Heilige Geest nodig om tegen onze eigen natuur in te kunnen gaan.
We laten ons zo snel leiden door emoties, door eigenbelang.
Of we zeggen dingen die we zélf graag willen horen.
Maar het gaat niet om ons. Het gaat om Gods eer!

Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft.

Alles wat je hebt, heb je van God gekregen.
Hij gaf je mogelijkheden en talenten om daarmee Hem en je naaste te dienen.
Dat betekent dat je de ander niet neerbuigend behandelt, op een manier dat diegene jóu wel dankbaar mag zijn.
Je mag helpen vanuit de kracht die God je uit genade geeft.
God wil door jóu zijn werk in het leven van de ander doen!

Advent.
Een periode van wachten… én werken.

Liefs van Grace

Mail: grace@zussenliefde.nl
Praat mee op Facebook Zussenliefde
Instagram @zussenliefde.nl

Adv3 Hanger met een Boodschap 300x300


Deel dit!Lees ook...

GraceGod werkt door jou

Reacties 4

 1. Margreeth

  LIED 166: 1-3
  1
  Grijp toch de kansen, door God u gegeven!
  Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen.
  Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven?
  D’ arbeid der liefde, gedaan om u heen.

  KOOR:
  Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,
  alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan;
  maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus.
  dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan.

  2
  Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen;
  help hen, die vielen, breng troost in hun smart!
  O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen;
  wijs op de Heiland, die rust geeft voor ’t hart!

  3
  Weet: al uw arbeid, uw lijden voor Jezus,
  ’t wordt door Hemzelve geschat naar zijn waard’.
  En eens daarboven, daar vinden we weder
  vruchten van ’t zaad, dat wij strooiden op aard.

 2. Gerry.

  Binnenkort komt de dag,dat ik hem begroeten mag,
  Mijn problemen zijn voor bij,Jezus komt en ‘k weet dat Hij
  Mij een plaats heeft bereid,vrede tot in eeuwigheid.
  Wat een dag,O,wat een dag zal dat zijn.
  Refr;
  Wat een dag,wat een dag,als ik Hem begroeten mag,
  En voorgoed naar Hem zal gaan, oog in oog met Hem zal staan,
  En Hij leidt mij aan zijn hand,naar het lang beloofde land,
  Wat een dag, wat een dag zal dat zijn.

  Alle zorgen zijn voorbij,want ook dat beloofde Hij,
  En geen ziekte, en geen pijn,geen verdeeldheid zal er zijn.
  Maar wij juichen voor de troon,zijn voor altijd bij Gods zoon.
  Wat een dag,O, wat een dag zal dat zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *