Disclaimer

Al het geschreven en zelf ontworpen materiaal is het eigendom van Grace.
Het wordt zeer op prijs gesteld dat u contact opneemt, alvorens u het overneemt of verspreidt.
De copyrightvermelding luidt: © zussenliefde.nl
De bijbelteksten op deze website zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling,
© Nederlands Bijbelgenootschap 2004
Eventuele rechten van de gebruikte foto’s liggen bij de fotograaf of vallen onder de licentie van de oorspronkelijke stockfotosite.
Indien geen bron vermeld is, valt de afbeelding/foto onder de CC0 licentie.

beheerDisclaimer