sun-1651316_1280

Als alles op z’n plaats valt

Grace Geloof 3 Reacties

‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ Lucas 24:32   Lieve zussen, Misschien heb jij het ook wel eens meegemaakt. Je loopt maar te piekeren over het geloof en de bijbel. Je wilt het begrijpen, maar het lukt niet. Je voelt je verward en teleurgesteld. Het lijkt wel of God zichzelf …

GraceAls alles op z’n plaats valt
sunset-100367_1280

Stilte

Grace Geloof 9 Reacties

‘Josef nam het lichaam (van Jezus) mee, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. Toen rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en vertrok.’ Matteüs 27:59,60     Lieve zussen, De dagen na het overlijden van een geliefde kunnen heel onwerkelijk zijn. Soms denk …

GraceStilte
IMG_0763-web

Dag van barmhartigheid

Grace Geloof 4 Reacties

‘… maar de barmhartigheid overwint het oordeel.’ Jakobus 2:13     Lieve zussen, Heb jij ook wisselende gevoelens als je aan Golgotha denkt? Verdriet… schuldgevoel… afschuw… En tegelijk dankbaarheid en blijdschap! Geen wonder… Het was immers een dag van uitersten. Een dag van oordeel… En tegelijk een dag van genade. Daar op de heuvel Golgotha gebeurde iets dat alles veranderen zou. Toen …

GraceDag van barmhartigheid
StockSnap_2M341OE3OP

Goddelijk initiatief

Grace Geloof 2 Reacties

‘Jezus wist precies wat er met Hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’ Ze antwoordden: ‘Jezus uit Nazaret.’ ‘Ik ben het,’ zei Jezus, terwijl Judas, zijn verrader, erbij stond. Toen Hij zei: ‘Ik ben het,’ deinsden ze achteruit en vielen op de grond.’ Johannes 18:4-6     Lieve zussen, Het is niet te bevatten …

GraceGoddelijk initiatief
aaron-burden-102016

Jezus bidt

Grace Geloof 8 Reacties

‘Ik bid niet alleen voor hen (de leerlingen), maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader.’ Johannes 17:20,21   Lieve zussen, Wist je dat Jezus zélf voor ons gebeden heeft, vlak voor Hij stierf? Zijn gebed is zó bemoedigend en rustgevend, juist nu er veel angst en schrik heerst in de wereld. Jezus …

GraceJezus bidt
Johannes-14,2

Veel kamers

Grace Geloof 4 Reacties

‘Wees niet ongerust maar vertrouw op God en Mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken?’ Johannes 14:1,2     Lieve zussen, De laatste uren van samenzijn… De leerlingen zijn somber en ongerust. Jezus zegt zulke beklemmende dingen. Hij zegt dat één van hen …

GraceVeel kamers
Johannes-14

Ik laat jullie niet alleen

Grace Geloof 4 Reacties

‘Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug.’ Johannes 14:18     Lieve zussen, Hoewel ik allang een eigen gezin heb en een eigen thuis heb gecreëerd, blijft mijn ouderlijk thuis een unieke plek. Het is heerlijk om regelmatig een dag naar mijn ouders te gaan. Er is maar één plek waar ik weer even ‘als …

GraceIk laat jullie niet alleen
StockSnap_VWCUW5K1MN

De enige weg

Grace Geloof 2 Reacties

‘Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.’ Johannes 14:6   Lieve zussen, De laatste uren voor Jezus’ sterven tikken weg… Wat moet de sfeer aan tafel beklemmend zijn geweest. De leerlingen begrijpen nog niet wat er gaat gebeuren. Hun Meester praat zo ernstig. En tegelijk zo liefdevol …

GraceDe enige weg
image-1374587_1280

Maria

Grace Geloof 5 Reacties

Jezus zei: ‘Wat ze (Maria) kon, heeft ze gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’ Marcus 14:8,9     Lieve zussen, Wat bracht de Here Jezus ertoe …

GraceMaria
StockSnap_5WT72DGOZ9

Intenties

Grace Geloof 7 Reacties

‘Het recht om daarheen (naar een vrijplaats) te vluchten en zo het eigen leven te redden is voorbehouden aan degene die per ongeluk iemand heeft gedood, zonder hem ooit te hebben gehaat. Iemand die bijvoorbeeld samen met een ander hout gaat hakken in het bos en zijn bijl zwaait om een boom te vellen, waarbij het blad van de steel …

GraceIntenties