hannah-busing-310506

Biddend kiezen

Grace Geloof Reageren

Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. Spreuken 3:6       Lieve zussen, Er zijn van die momenten waarop je voor een belangrijke keuze staat. Een keuze die gevolgen heeft voor de rest van je leven. Dat kan erg spannend zijn. Stressvol zelfs. De twijfel kan bijvoorbeeld ineens de kop opsteken …

GraceBiddend kiezen
alexis-brown-82988-xxx

Wat zou jij willen

Grace Geloof 5 Reacties

‘Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen.’ Lucas 6:31       Lieve zussen, Ken je het spreekwoord: Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet? De woorden van Jezus gaan nog veel verder. Jezus noemt niet alleen wat we niet moeten doen, maar Hij roept ons op om in actie te komen. We moeten …

GraceWat zou jij willen
Wat-ik-dankbaar-geef

Teruggeven

Grace Geloof 2 Reacties

‘Wat ben ik, en wat is mijn volk,  dat wij in staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te staan? Alles is van U afkomstig,  en wat wij U schenken komt uit uw hand.’ 1 Kronieken 29:14       Lieve zussen, David leert ons iets moois over geven. Ons offer is eigenlijk geen gift. Het is iets aan God teruggeven van wat …

GraceTeruggeven
grain-1929944_1280

Jouw opbrengst

Grace Geloof 4 Reacties

Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Matteüs 13:8     Lieve zussen, We kennen allemaal de gelijkenis van de Zaaier. Zaad dat in goede grond valt, zal zich vermenigvuldigen, zei Jezus. Hij zag al die mensen die naar Hem luisterden. Hij wist hoe het zaad van …

GraceJouw opbrengst
sky-1494656_1280

Opklaren

Grace Geloof 2 Reacties

U bent het die mijn lamp doet schijnen, u, HEER, mijn God, verlicht mijn duisternis … Psalm 18:29     Lieve zussen, Is het je ook opgevallen? Wat wordt het ’s avonds al weer vroeg donker. Vooral als het waait en regent, doen we al vroeg de lampen aan. Afgelopen week schreven enkele zussen me dat ze tegen de donkere …

GraceOpklaren
beads-1234666_1280

Parels

Grace Geloof 10 Reacties

Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren. Matteüs 7:6     Lieve zussen, Jezus leert ons in de Bergrede ook hoe we met onze naaste horen om te gaan. We zijn het licht van de wereld en hebben …

GraceParels
kristopher-roller-150754

Proces

Grace Geloof 19 Reacties

‘Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken …’  Efeziërs 4:21-24       Lieve zussen, ‘Hoe kan ik weten of ik bekeerd ben?’ mailde een …

GraceProces
cecile-vedemil-41257

Te veel om op te noemen

Grace Geloof 3 Reacties

Veel wonderen hebt u verricht, veel goeds voor ons besloten, HEER, mijn God. Niemand is te vergelijken met u! Wil ik erover spreken, ervan verhalen, het is te veel om op te sommen. Psalm 40:6       Lieve zussen, Geloof jij in wonderen? Misschien heb je zelf wel eens een wonder meegemaakt. Bijvoorbeeld dat iemand beter werd, terwijl de …

GraceTe veel om op te noemen
IMG_8448

Weeën

Grace Geloof 4 Reacties

Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. Romeinen 8:22,23       Lieve zussen, Je hoort het iemand …

GraceWeeën