ben-white-165037x

Blijvend Kerstfeest

Grace Advent, Geloof 10 Reacties

Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. Lucas 1:50     Lieve zussen, Kerstfeest… Een feest voor iedereen? Velen van ons zijn vanmorgen blij opgestaan. Samen naar de kerk. Familiebezoek. Samen eten en met elkaar iets leuks doen. Maar die anderen dan? Christenen die met vrees en beven Kerst vieren, omdat ze elk ogenblik een aanslag kunnen …

GraceBlijvend Kerstfeest
img_0815-web

Vrede voor iedereen

Grace Advent, Geloof 9 Reacties

En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’  Lucas 2:13       Lieve zussen, Een engel vertelde het blijde nieuws van Jezus’ geboorte allereerst aan de herders in het veld. Daarna ‘voegde zich bij de engel een groot …

GraceVrede voor iedereen
christmas-2871064_1280

Schitter

Grace Advent, Geloof 3 Reacties

Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Filippenzen 2:14,15       Lieve zussen, We moeten als sterren zijn, heldere fonkelende sterren in het donker. Het is namelijk niet best op deze wereld, zegt Paulus. …

GraceSchitter
joanna-kosinska-453785-xx

Toekomstmuziek

Grace Advent, Geloof 5 Reacties

Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait …

GraceToekomstmuziek
Ik-ben-het-Licht

Ik ben…

Grace Advent, Spreuken Reageren

Ik bin it ljocht en do sjochst my net. Ik bin it paad en do folgest my net. Ik bin de wierheid en do leaust my net. Ik bin it libben en do sikest my net. Ik bin dyn Skepper en do kenst my net. Ik bin dyn freon en do beminst my net. Asto ûngelokkich bist, ferwyt it my …

GraceIk ben…
aaron-burden-427784

Twee gelovige zussen

Grace Advent, Geloof 3 Reacties

Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. Lucas 1:39,40       Lieve zussen, Zo’n 2000 jaar geleden zaten er twee ‘zussen’ bij elkaar, Maria en Elisabet. Wat zal dat een bijzonder samenzijn zijn geweest. Ze raakten vast niet uitgepraat over de …

GraceTwee gelovige zussen
yeshi-kangrang-296068

Op doorreis

Grace Advent, Geloof 4 Reacties

Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. Hebreeën 11:13.14       Lieve zussen, ‘Zo arm werd de …

GraceOp doorreis
StockSnap_G033A6MYVN

Macht en tederheid

Grace Advent, Geloof 2 Reacties

Ziehier God, de HEER! Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien. Jesaja 40:10,11     Lieve zussen, De profetieën van Jesaja zijn prachtig, juist in …

GraceMacht en tederheid
cristian-newman-63291

Onze zus Anna

Grace Advent, Geloof 4 Reacties

Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht …

GraceOnze zus Anna