Ik-ben-het-Licht

Ik ben…

Grace Advent, Spreuken Reageren

Ik bin it ljocht en do sjochst my net. Ik bin it paad en do folgest my net. Ik bin de wierheid en do leaust my net. Ik bin it libben en do sikest my net. Ik bin dyn Skepper en do kenst my net. Ik bin dyn freon en do beminst my net. Asto ûngelokkich bist, ferwyt it my …

GraceIk ben…
riccardo-annandale-140624

Licht in het donker

Grace Geloof 6 Reacties

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Jesaja 9:1 HSV       Lieve zussen, Het zijn de donkere dagen voor Kerst. In de winterse grijsheid zien we overal drukte en gezelligheid. Versieringen, kerstmarkten, winterfairs, en vooral… licht! …

GraceLicht in het donker
aaron-burden-427784

Twee gelovige zussen

Grace Advent, Geloof 3 Reacties

Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. Lucas 1:39,40       Lieve zussen, Zo’n 2000 jaar geleden zaten er twee ‘zussen’ bij elkaar, Maria en Elisabet. Wat zal dat een bijzonder samenzijn zijn geweest. Ze raakten vast niet uitgepraat over de …

GraceTwee gelovige zussen
yeshi-kangrang-296068

Op doorreis

Grace Advent, Geloof 4 Reacties

Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. Hebreeën 11:13.14       Lieve zussen, ‘Zo arm werd de …

GraceOp doorreis
StockSnap_G033A6MYVN

Macht en tederheid

Grace Advent, Geloof 2 Reacties

Ziehier God, de HEER! Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien. Jesaja 40:10,11     Lieve zussen, De profetieën van Jesaja zijn prachtig, juist in …

GraceMacht en tederheid
cristian-newman-63291

Onze zus Anna

Grace Advent, Geloof 4 Reacties

Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht …

GraceOnze zus Anna
ander-burdain-180587

Onze zus Rachab

Grace Advent, Geloof 3 Reacties

Door haar geloof ontving de hoer Rachab de verkenners gastvrij in haar huis en is ze niet met de ongehoorzame bewoners van haar stad omgekomen. Hebreeën 11:31       Lieve zussen, In de stamboom van Jezus worden speciaal de namen van vier vrouwen genoemd. Dat is heel bijzonder, omdat in die tijd alleen de namen van de mannen opgetekend …

GraceOnze zus Rachab
Lucas-1,38

U wil ik dienen

Grace Geloof 7 Reacties

Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen. Lucas 1:38       Lieve zussen, Maria was nog heel jong en stond aan het begin van haar leven, een leven samen met Jozef. Ze heeft vast naar de toekomst uitgekeken. Wie had kunnen denken dat …

GraceU wil ik dienen