sanah-suvarna-161883

Al wankelt de aarde

Grace Geloof 23 Reacties

God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde … Psalm 46:2,3       Lieve zussen, De laatste uren van 2017 tikken voorbij. Oudjaarsdag – een dag van gemengde gevoelens. We staan stil en kijken achterom naar het afgelopen jaar. En tegelijk kijken we ook naar de …

GraceAl wankelt de aarde
female-865110_1280

Als U het wilt, Heer

Grace Geloof 7 Reacties

Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, zullen er handeldrijven en geld verdienen.’ U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn …

GraceAls U het wilt, Heer
jiyeon-park-224073

Dichtbij

Grace Geloof 3 Reacties

Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer.  Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste.  Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Openbaring 1:17,18 …

GraceDichtbij
GOD-ANTWOORDT-JE

De voetstappen van Jezus

Grace Geloof 9 Reacties

‘Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, …

GraceDe voetstappen van Jezus
Openbaring-22

Amen, kom Heer Jezus

Grace Geloof 13 Reacties

Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’ Amen. Kom, Heer Jezus! Openbaring 22:20     Lieve zussen, Het Kerstfeest is voorbij. God maakte 2000 jaar geleden zijn belofte waar. Hij stuurde zijn Zoon naar de aarde. Eindelijk kwam de Redder, op wie het volk Israël zo lang had gewacht. God zal ook óns wachten belonen, ons wachten …

GraceAmen, kom Heer Jezus
ben-white-165037x

Blijvend Kerstfeest

Grace Advent, Geloof 10 Reacties

Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. Lucas 1:50     Lieve zussen, Kerstfeest… Een feest voor iedereen? Velen van ons zijn vanmorgen blij opgestaan. Samen naar de kerk. Familiebezoek. Samen eten en met elkaar iets leuks doen. Maar die anderen dan? Christenen die met vrees en beven Kerst vieren, omdat ze elk ogenblik een aanslag kunnen …

GraceBlijvend Kerstfeest
img_0815-web

Vrede voor iedereen

Grace Advent, Geloof 9 Reacties

En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’  Lucas 2:13       Lieve zussen, Een engel vertelde het blijde nieuws van Jezus’ geboorte allereerst aan de herders in het veld. Daarna ‘voegde zich bij de engel een groot …

GraceVrede voor iedereen
candle-1240376_1280

Uit de mond van kinderen

Grace Geloof 1 Reactie

Nu hadden de Arameeërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naäman. Zij zei tegen haar meesteres: ‘Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen.’ 2 Koningen 5:2,3         Lieve zussen, We lazen de afgelopen week dat veel gelovigen …

GraceUit de mond van kinderen
christmas-2871064_1280

Schitter

Grace Advent, Geloof 3 Reacties

Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Filippenzen 2:14,15       Lieve zussen, We moeten als sterren zijn, heldere fonkelende sterren in het donker. Het is namelijk niet best op deze wereld, zegt Paulus. …

GraceSchitter
joanna-kosinska-453785-xx

Toekomstmuziek

Grace Advent, Geloof 5 Reacties

Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait …

GraceToekomstmuziek