crocus-1265302_1280

Steeds opnieuw kiezen

Grace Geloof 7 Reacties

‘Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken,…’  Efeziërs 4:21-24     Lieve zussen, ‘Hoe kan ik weten of ik bekeerd ben?’ mailde een zus. ‘Ik …

GraceSteeds opnieuw kiezen
Wat-ik-dankbaar-geef

Teruggeven

Grace Geloof 2 Reacties

‘Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te staan? Alles is van U afkomstig, en wat wij U schenken komt uit uw hand. ‘ 1 Kronieken 29:14     Lieve zussen, David leert ons iets moois over geven. Ons offer is eigenlijk geen gift. Het is iets aan God …

GraceTeruggeven
adam-zvanovec-34686

Om mij heen

Grace Geloof 5 Reacties

‘Zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de HEER zijn volk van nu tot in eeuwigheid.’ Psalm 125:2   Lieve zussen, Toen ik de bergen van de Alpen voor het eerst zag, maakte dit diepe indruk op me. Bergen van duizenden meters hoog lagen om ons vakantieverblijf heen. ’s Avonds zag je ze zwart en massief tegen de donkere lucht …

GraceOm mij heen
vrouw-bloem

Jezus volgen

Grace Geloof 12 Reacties

‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.’ Matteüs 5:3   Lieve zussen, Jezelf in de kijker zetten… Dat is ontzettend belangrijk in deze maatschappij. Je ziet het bijvoorbeeld op de social media. Mensen presenteren zichzelf graag als mooier en belangrijker dan ze in werkelijkheid zijn. Veel mensen zijn vol van zichzelf … Maar …

GraceJezus volgen
ben-white-194220

Levensverhalen

Grace Geloof 11 Reacties

‘Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de HEER zal hem steeds weer bevrijden.’ Psalm 34:20   Lieve zussen, In de berichten die ik van jullie ontvang staan vaak levensverhalen. Ontroerende, maar meestal verdrietige verhalen. Sommige levensgeschiedenissen zijn zelfs een aaneenschakeling van moeiten… Wat mij opvalt is dat de vrouwen die zulke dingen beleefd hebben, tóch meestal niet radeloos en bitter …

GraceLevensverhalen
StockSnap_27PNUR3Z83

Wandelen met God

Grace Geloof 3 Reacties

‘Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.’  Romeinen 8:5,6     Lieve zussen, Misschien heb je vanmorgen al weer keuzes …

GraceWandelen met God
DE-ENIGE-WEG-web2

God leidt je leven

Grace Geloof 10 Reacties

‘Met eigen ogen zul je je leermeester zien, met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: ‘Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.’  Jesaja 30:21   Lieve zussen, Soms zijn er van die momenten dat je voor je gevoel op een kruispunt staat. Wat zal ik doen? Hoe ga ik …

GraceGod leidt je leven
freely-10064

Samenwerken

Grace Geloof 5 Reacties

‘Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.’ Prediker 4:9     Lieve zussen, …

GraceSamenwerken