adam-zvanovec-34686

Om mij heen

Grace Geloof 5 Reacties

‘Zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de HEER zijn volk van nu tot in eeuwigheid.’ Psalm 125:2   Lieve zussen, Toen ik de bergen van de Alpen voor het eerst zag, maakte dit diepe indruk op me. Bergen van duizenden meters hoog lagen om ons vakantieverblijf heen. ’s Avonds zag je ze zwart en massief tegen de donkere lucht …

GraceOm mij heen
StockSnap_27PNUR3Z83

Wandelen met God

Grace Geloof 3 Reacties

‘Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.’  Romeinen 8:5,6     Lieve zussen, Misschien heb je vanmorgen al weer keuzes …

GraceWandelen met God
freely-10064

Samenwerken

Grace Geloof 5 Reacties

‘Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.’ Prediker 4:9     Lieve zussen, …

GraceSamenwerken
qdpyvmsours-david-solce

Kijk naar je Redder

Grace Geloof 14 Reacties

‘Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ Matteüs 14:29-31   Lieve …

GraceKijk naar je Redder
StockSnap_99IT5MMEH1

Olie op het vuur

Grace Geloof 9 Reacties

‘Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan.’ Spreuken 15:1     Lieve zussen, Op een middag fietste ik, als meisje van een jaar of zeven, door onze straat. Ineens kwamen er twee ‘grote’ jongens aan. De pestkoppen van de buurt! Eén jongen kwam intimiderend naast me fietsen en drong me schaterlachend steeds dichter naar de stoeprand. …

GraceOlie op het vuur
sponge-1976828_1280

Voorjaarsschoonmaak

Grace Grace 4 Reacties

  De folders met kerst- en nieuw jaarsatributen liggen op de vuilnisbelt, de blaadjes met 70% korting van de allerlaatste ronde liggen in de papierbak en nu… Ik kijk zuchtend naar de emmers, dweilen, sponzen en ragebollen die mij aanstaren vanaf de deurmat. Het lijkt net of je leven bestuurd wordt vanuit de folders. ‘Mensen: in de benen! Aan de …

GraceVoorjaarsschoonmaak
Prediker

Realiteit

Grace Geloof 5 Reacties

‘Wees daarom niet al te rechtvaardig  en meet jezelf geen overdreven wijsheid aan. Waarom zou je jezelf te gronde richten? Maar gedraag je ook niet al te onrechtvaardig en wees niet overmatig dwaas. Waarom zou je sterven voor je tijd?’ Prediker 7:16,17   Lieve zussen, Wie herkent het niet? De frustratie en teleurstelling, omdat het resultaat van je inspanningen altijd …

GraceRealiteit
hand-382684_1920

Grenzeloze liefde?

Grace Geloof, Levenswijsheid 4 Reacties

Lieve zussen, De liefde van 1 Korintiërs 13… De liefde die God van ons vraagt. Is het waar dat er in deze liefde geen grenzen thuishoren? Het woord grenzeloos kan twee dingen betekenen. Grenzeloze liefde is oneindige liefde, zoals God ons liefheeft. Maar het woord grenzeloos betekent óók: onbepaald, onduidelijk. Is de liefde van 1 Korintiërs 13 een liefde zonder kaders? …

GraceGrenzeloze liefde?