california-140113_1280

God gaat mee

Grace Geloof 7 Reacties

‘Zend uw licht en uw waarheid, laten zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar U woont.’ Psalm 43:3     Lieve zussen, De vakantietijd is ongeveer voorbij en een nieuw werkseizoen ligt voor ons. Wat ga jij de komende week doen? Misschien heb je een strakke planning gemaakt en een duidelijk doel voor ogen. …

GraceGod gaat mee
book-1528266_1280

Van levensbelang

Grace Geloof 4 Reacties

‘Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.’ 2 Timoteüs 3:16,17     Lieve zussen, Dit was één van de bijbelteksten …

GraceVan levensbelang
mountain-21637_1280

Een donker dal

Grace Geloof 10 Reacties

‘Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.’ Psalm 23:4   Lieve zussen, ‘De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets.’ Mooi hè, die prachtige bekende woorden van psalm 23! Eeuwenlang heeft dit lied van David de mensen getroost. Het …

GraceEen donker dal
C536C62904

Bij Hem stort ik mijn hart uit

Grace Geloof 12 Reacties

‘Luid roep ik tot de HEER, luid smeek ik de HEER om hulp, bij Hem stort ik mijn hart uit, bij Hem klaag ik mijn nood.’ Psalm 142:2,3     Lieve zussen, Misschien heb jij het ook meegemaakt… Eén van je geliefden komt te overlijden. Iedereen leeft mee en staat voor je klaar. Dagelijks vallen er vele kaarten op de …

GraceBij Hem stort ik mijn hart uit
bible-1001114_1280

God zegent jou

Grace Geloof 4 Reacties

‘Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.’ Numeri 6:24-26 Lieve zussen, Ik sprak een zus die de zondag eigenlijk niet zo’n fijne dag vindt. Ze heeft het gevoel alsof ze heel de …

GraceGod zegent jou
tulpen

Rust en realiteit

Grace Geloof 3 Reacties

‘Aan een mens die Hem behaagt geeft Hij wijsheid, kennis en vreugde, maar een zondaar legt Hij een kwellende bezigheid op: een zondaar moet bezit vergaren voor een mens die God behaagt.’ Prediker 2:26 Lieve zussen, Sommige mensen vinden Prediker een deprimerend boek. Er wordt ons onder de neus gehouden dat alles zinloos en vermoeiend is. Niemand kan ontsnappen aan …

GraceRust en realiteit
sun-49521_960_720

Elke morgen wéér!

Grace Geloof 6 Reacties

‘Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!’ Klaagliederen 3:22,23     Lieve zussen, Wat een mooie woorden van hoop, midden in het boek Klaagliederen. Ze zouden élke morgen ons dankgebed kunnen zijn: ‘Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven!’ Ja, …

GraceElke morgen wéér!